Förhandsröstning - finska riksdagsvalet 2023

I Finland är det riksdagsval söndagen den 2 april 2023. Du som är finsk medborgare och fyllt 18 år kan förhandsrösta utomlands den 22–25 mars 2023. Utrikesministeriet ansvarar för att ordna förhandsröstningen utomlands.

Solna – ett finskt förvaltningsområde

Solna stad ingår i förvaltningsområde för finska. Det innebär bland annat att staden arbetar och verkar för bland annat att främja det finska språket och den finska kulturen genom språk- och kulturfrämjande satsningar för barnfamiljer, unga och äldre.

Det går att rösta vid Finlands ambassader och konsulat och deras verksamhetsställen i 86 länder. Det finns totalt 216 röstningsställen utomlands.

Utrikesministeriet ansvarar också för att ordna förhandsröstningen på finska fartyg som rör sig utanför Finlands gränser under tiden för förhandsröstningen.

Det är justitieministeriet som har det övergripande ansvaret för att ordna val. På justitieministeriets webbplats vaalit.fi finns en lista över alla röstningsställen Länk till annan webbplats. och deras öppettider.

I riksdagsvalet kan man också brevrösta. Du hittar tider, anvisningar och en blankett för beställning av material för brevröstning på webbplatsen vaalit.fi Länk till annan webbplats..

Du hittar också information om förhandsröstningen på ambassadernas och konsulatens webbplatser Länk till annan webbplats..

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys ulkomailla 2023

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys on mahdollista ulkomailla 22.-25.3.2023. Ulkoministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla.

Ennakkoäänestyspaikat sijaitsevat Suomen edustustoissa tai niiden toimipaikoissa 86 maassa. Yhteensä ennakkoäänestyspaikkoja ulkomailla on 216.

Ulkoministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä edustojen lisäksi suomalaisilla aluksilla, jotka liikkuvat Suomen rajojen ulkopuolella ennakkoäänestysajankohtana.

Oikeusministeriöllä on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta. Se on julkaissut vaalit.fi-verkkosivuilla listan ennakkoäänestyspaikoista Länk till annan webbplats. ja niiden aukioloajoista.

Eduskuntavaalien yhteydessä on käytössä myös kirjeäänestys. Sen määräajat, ohjeet ja materiaalien tilauslomake löytyvät vaalit.fi-sivuilta Länk till annan webbplats..

Tietoa ennakkoäänestyksestä löytyy myös edustustojen verkkosivuilta Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad