Ny spontanidrottsyta i Hagalund

Den 17 juni invigde Solna stad den nya spontanidrottsytan i Hagalund vid Sunnanskolan. Vid invigningen närvarade kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk, förste vice ordförande i kommunstyrelsen Marianne Damström Gereben och tekniska nämndens ordförande Magnus Persson.

Den nya spontanidrottsytan innehåller en fotbollsplan, basketplan, utegym och andra aktivitetsytor som bland annat kommer att kunna användas av föreningslivet, fritidsverksamheten och hagalundarna.

- Den nya spontanidrottsytan är en del i den trygghetssatsning som staden gör i Hagalund. Nu får fler Solnabor ännu bättre möjligheter till lek och vardagsmotion, året runt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Arbete för ett tryggare Hagalund

Solna stad genomför ett omfattande utvecklingsarbete i Hagalund med fokus på trygghet och närvaro i området. Under 2021 startades ett arbete i Hagalund, tillsammans med föreningslivet i syfte att erbjuda fler aktiviteter till unga i stadsdelen. Tillsammans med AIK fotboll arrangeras kvällsfotboll i Sunnanskolans idrottshall varje vecka. Kvällsvandringar och grillning genomförs tillsammans med föreningslivet och fritidsverksamheten. Fler personal och fritidsledare finns på plats under kvällar och helger och polisen gör fler förebyggande besök på fritidsgården för att bygga relation och prata med ungdomarna och personalen.

Fortsatt upprustning av stadsmiljön

Flera åtgärder har genomförts i Hagalund i syfte att rusta upp stadsmiljön. Bland annat har kompletterande parkbänkar i Hagalunds torg satts upp och blomlådor på broräckena över Hagalundsgatan. Rosenträdgården rustas upp och intilliggande trappa i Hagalundsparken.

Kommande arbeten som ska genomföras i stadsdelen är framförallt förstärkt belysning, cykelparkering och en lekskulptur på Hagalunds torg. Belysningen i Hagalundsparken kommer också att förbättras. Vidare kommer fler parkbänkar längs Hagalundsgatan och Hagalundsparken att sättas upp och en breddad gång- och cykelväg av stråket som löper mellan Tvärbanan och vattentornet. Längs Hagalundsgatan kommer nya träd att planteras, målning av vägmarkeringar och slitna vägmärken kommer att bytas ut.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad