Nya medborgarlöften 2022 för ett tryggare Solna

Polisen och Solna stad har kommit överens om medborgarlöften för 2022. Målet är att öka tryggheten och minska antalet brott i Solna.

Solna stad och Polisen ska arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön i Solna, med särskilt fokus på brottsutsatta platser. Därför har staden och polisen kommit överens om och undertecknat nya medborgarlöften för 2022.

– Med nya medborgarlöften för 2022 växlar vi upp trygghetsarbetet i Solna. Det innebär framför allt nära samverkan med polisen, riktade insatser och ett förebyggande arbete för en trygg och säker stadsmiljö, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– De medborgarlöften som staden och polisen kommit överens om utgår från brottsstatistik, medborgardialoger och trygghetsvandringar och innebär en rad konkreta åtgärder under 2022 för en tryggare och säkrare stadsmiljö i Solna, säger Samuel Klippfalk, trygghetsrådets ordförande, Solna stad.

Särskilt fokus på Hagalund och Västra skogen

Medborgarlöftena baseras på en gemensam lägesbild, som har arbetats fram utifrån en analys av brottsstatistik, dialoger med medborgare och medarbetare samt utifrån resultatet av de trygghetsvandringar som genomförs regelbundet i Solna. Under 2022 kommer ett särskilt fokus att ligga på områdena Hagalund och Västra Skogen.

Insatser för ungdomar i riskzonen

Det kommer också att vara ett särskilt fokus på samverkan mellan polisen och staden för att kunna upptäcka ungdomar som kan befinna sig i riskzonen för att hamna i framtida kriminalitet eller missbruk. Syftet är att snabbt kunna sätta in effektiva insatser från alla aktörer.

Det här ska polisen och Solna stad göra under 2022

  • Fotpatrullering på publika platser
  • Samverkan om trygghetsskapande åtgärder vid prioriterade platser
  • Punktinsatser mot brottsutsatta platser såsom Hagalund och Västra skogen
  • Samverka i trafikfrågor med fokus på framkomlighet, hastighetsöverträdelser och drog- och rattfylla
  • Genomföra fyra trygghetsvandringar i kombination med fyra medborgardialoger.
  • Genomföra trygghetsåtgärder i stadsmiljön såsom förbättrad belysning och röjning av buskage
  • Samverka för att identifiera ungdomar i riskzonen för framtida kriminalitet eller missbruk

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad