De kan vinna Solna stads stadsmiljöpris 2021

De tre nominerade till Solna stads stadsmiljöpris 2021 är Nöten 5 i Solna strand, KI Residence vid Karolinska Institutet och den nya dagvattendammen i Bergshamra. Vinnaren avslöjas den 8 december.

Kollage med de tre nominerade

Nominerade till Solna stads stadsmiljöpris 2021, från vänster till höger: Nöten 5, KI Residence och dagvattendammen i Bergshamra

Tre nominerade till Solna stads stadsmiljöpris 2021 presenterades på byggnadsnämnden den 24 november. Prisutdelningen äger rum den 8 december på årets sista Frukostbricka – ett återkommande arrangemang av Solna stad för det lokala näringslivet.

Nominerade till Solna stads stadsmiljöpris 2021

Nöten 5, Solna strand

Adress: Solna strandväg 82-86
Byggaktör: Vasakronan
Arkitekt: Skanska/Arne Löveryd AB Mälarhus
Landskapsarkitekt: ÅWL Arkitekter
Renovering:
Reflex arkitekter

Fastigheten byggdes 1983 av Skanska och köptes 1998 av AP Fastigheter (sedermera Vasakronan). Större delen av kvarterets yta är kontor, varav cirka 4500 kvadratmeter är en nybyggd glasad länk som kopplar samman till de fyra huskropparna. Glaslänken byggdes under 2020, då även en omfattande renovering genomfördes.

KI Residence

Adress: Fogdevreten 11-15
Byggaktör: Akademiska HUS/KI Housing
Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

Nya student- och forskningsbostäder byggdes strax intill Karolinska Institutet, av Akademiska Hus, med plats för 400 studenter. De tre A-formade husen ligger en kort promenad från Karolinska Institutets huvudbyggnad och är grupperade kring en gemensam platsbildning från vilken entréerna nås.

Dagvattendamm Bergshamra

Adress: Pumphusvägen, Bergshamra
Byggaktör: Tekniska förvaltningen, Solna stad
Arkitekt: Ekologigruppen

Den nya dagvattendammen i Bergshamra invigdes sommaren 2020. Dammen renar dagvattnet innan det når Brunnsviken samtidigt som Bergshamrabor har fått en nytt promenadstråk runt dammen, med ett attraktivt blickfång. Gestaltningen har utgått från platsens ursprungliga förutsättningar och samspelar med strukturerna i det kulturhistoriska landskapet i nationalstadsparken och Pipers park.

Om Solna stads stadsmiljöpris

Solna stads stadsmiljöpris delas årligen ut av byggnadsnämnden, för en byggnad, anläggning eller annan åtgärd i Solna som på ett bestående sätt förskönat stadsbilden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad