Solnamodellen Unga: ny satsning hjälper unga till jobb

En ny verksamhet på Fabrik 38 i Hagalund: Jobbfabriken, blir navet i stadens nya satsning Solnamodellen unga, som ska hjälpa Solnas unga till jobb och studier. Ambitionen är att den nya verksamheten ska starta den 1 juni 2021.

Nu lanseras Solnamodellen Unga – som ett komplement till den framgångsrika metoden Solnamodellen, för att stödja Solnas ungdomar till jobb, studier eller eget företagande. Navet i satsningen är den nystartade verksamheten Jobbfabriken som förläggs till Fabrik 38, mötesplatsen i Hagalund för Solnas äldre ungdomar.

– Med satsningen Solnamodellen Unga och den nya verksamheten Jobbfabriken skapar vi goda möjligheter för att nå ungdomar med olika behov av stöd för att komma vidare till arbete eller studier. En viktig framgångsfaktor är det fina samarbetet med det lokala näringslivet för att tillskapa fler jobb, praktikplatser och karriärmöjligheter för Solnas unga, säger Lars Rådén, kompetensnämndens ordförande, Solna stad.

– Fabrik 38 är redan en viktig mötesplats för många äldre ungdomar i Solna, som erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter i en trygg och kreativ miljö. Med Jobbfabriken utvecklas verksamheten med stöd för att komma in i arbetslivet, genom till exempel utveckling av närturismen i stadens kulturmiljöer eller nära samverkan med det lokala näringslivet, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Jobbfabriken öppnar i Hagalund

Den nya mötesplatsen för äldre ungdomar på Fabrik 38 i Hagalund utvecklas med den nya verksamheten Jobbfabriken, inom ramen för Solnamodellen Unga. Här kommer Solna stad erbjuda en samlad plats för såväl jobbcoachning och studievägledning som meningsfulla fritidsaktiviteter. På Jobbfabriken samlas flera kompetenser inom staden, som till exempel arbetsmarknad, vuxenutbildning, näringslivssamordnare och fritidsverksamheten. Vid sidan om den fysiska mötesplatsen är inriktningen att utveckla digitala arbetssätt kopplat till Solnamodellen Unga.

Samverkan med det lokala näringslivet

Samarbetet med Solnas näringsliv och föreningsliv ska utvecklas för att skapa fler praktikplatser och jobb – till exempel genom utveckling av närturismen i stadens kulturmiljöer tillsammans med besöksnäringen. Här får Överjärva gård en central betydelse. Samtidigt behöver stadens andra viktiga mötesplatser involveras i uppdraget, som till exempel skola, idrottsplatser och bibliotek.

Om Solnamodellen Unga

Solnamodellen är en framgångsrik och välbeprövad metod som bland annat innebär att Solna stad arbetar i nära samverkan med näringslivet för att stödja arbetssökande Solnabor till egen försörjning via arbete, studier eller företagande. Nu breddas metoden med en särskild satsning som riktar sig till stadens unga arbetssökande: Solnamodellen Unga.

Startar den 1 juni 2021

Inriktningen är att starta upp Solnamodellen Unga och Jobbfabriken den 1 juni 2021.

Kontakta oss

Senast uppdaterad