Villa Odin ska bli tillgänglig för fler

För att möjliggöra fler spontana och kreativa möten i Villa Odin kommer Solna stad att påbörja ett antal insatser i närtid.

Inredningen på entrévåningen ska fräschas upp. Bland annat kommer en ny kaffekokare, diskmaskin och kyl och frys att köpas in. Det har länge varit ett önskemål från till exempel Solna kulturskola vars lärare har entrévåningen som undervisning/möteslokal för elever.

Exteriörer renoveras

I år kommer även staden att renovera exteriörerna på Olle Olsson-huset och Villa Odin så att det kulturhistoriska värdet bevaras för framtida generationer. En särskild omsorg kommer att läggas på detaljer såsom bevarade fasspontpaneler och lövsågerier. Även trädgårdarna kommer att ses över.

Cykelköket avvecklas

Cykelköket har sedan 2013 varit verksamma i Villa Odin. Under åren har verksamheten fått flera utmärkelser som bland annat Solna stads miljöpris och Årets Hagalundare. Verksamheten har också haft flera samarbeten i olika stadsutvecklings- och återbruksprojekt med bland annat KTH och Cykelfrämjandet.

Tyvärr har man under en längre tid haft svårighet att bemanna det löpande arbetet med cykeldelar som doneras till verksamheten. Av den anledningen har verksamheten meddelat Solna stad att de kommer avveckla verksamheten under året.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad