Släng inte skräp i toaletten

Varje vecka fastnar massor av skräp i rensgallren i Käppalaverket där avloppsvattnet från Solna stad renas. Den mängden vill vi minska. Och du kan hjälpa till.

Skräp som spolas ner i avloppet orsakar problem. Både i hemmen, i stadens avloppsledningsnät, i Käppalaförbundets avloppstunnel och på Käppalaverket där avloppsvattnet från Solna stad renas. Just nu genomför Käppalaförbundet en informationskampanj som har som syfte att minska mängden skräp i avloppet.

Så hjälper du till

Skräp täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader.
Hjälp till att minska mängden skräp i avloppet. Det är enkelt. Gör så här:

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Skaffa en papperskorg och ställ i badrummet och släng alltid tops, bomullstussar, våtservetter, tamponger och annat skräp i den.

Läs mer på kappala.se/skrap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hand som slänger en våtservett i papperskorg i badrummet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad