Nu är det smidigare att söka bygglov

Förra året lanserades nya webbsidor och en digital rådgivningstjänst för bygglov. Från och med våren 2024 kan du även söka bygglov och följa ditt ärende online.

Målet med de nya tjänsterna är att förenkla för alla som söker bygglov,
oavsett om du är erfaren eller nybörjare.

Nya webbsidor och möjlighet till rådgivning

– Vi har två olika målgrupper, de som är nybörjare och de som är experter
på att söka bygglov. Vi har tagit fram tydligare information på vår webbplats
för att guida både nybörjare och experter rätt i bygglovsprocessen,
säger Isra Hussein, bygglovschef i Solna stad.

Många vill gärna prata med någon i kommunen innan de skickar in sin
ansökan. Under 2023 lanserades möjligheten för bygglovssökande att boka
digital rådgivning med bygglovsenheten samt att söka efter äldre ritningar
i ett digitalt arkiv.
– Rådgivningen är uppskattad och sparar tid och resurser för den som
planerar att söka bygglov. Genom att i tidigt skede få en indikation på hur
utsikterna är för att få lov samt vilka handlingar som behöver lämnas in är
chansen större att ansökningar blir kompletta från början. Det gör processen
effektivare för alla inblandade.

Nya e-tjänster för bygglov, OVK och kartbeställningar

I slutet av mars infördes nya e-tjänster för bygglov, kart- och mätningstjänster
och inlämning av protokoll från obligatoriska ventilationskontroller (OVK).
Ett nytt system gör det även möjligt för dig som söker bygglov att logga in
i en e-tjänst för att följa ditt bygglovsärende.

– Den som redan har ett pågående bygglovsärende kommer att kunna
se beslut i ärendet i e-tjänsten när vi har fört över informationen till det nya
systemet. Vi arbetar så fort vi kan och har som mål att det ska vara klart
i slutet av det här året. Många kommer att kunna se sina ärenden redan före
sommaren, avslutar Isra Hussein.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad