Trygghetsvandring i Hagalund 15 november

Vi utför trygghetsvandringar med jämna mellanrum i Solnas olika stadsdelar. Du som bor i Solna kan då bidra med din kunskap om området, peka ut platser som känns otrygga och komma med förbättringsförslag. Den här gången träffas vi i Hagalund.

Trygghetsvandring Hagalund - vägen som vandras genom området.


Vi träffas vid Hagalunds torg och går den rödmarkerade sträckan i kartan ovan tillsammans. Innan vandringen startar genomför vi en medborgardialog på torget, för att fånga upp vad du som vistas här ofta tycker och tänker.

Tid: Tisdag den 15 november, klockan 17.00-19.00
Plats: Hagalunds torg
Anmäl dig gärna till: henrik.larsson@solna.se

Varmt välkommen!

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad