Hagalundslyftet

I år är det femtio år sedan Blåkulla i Hagalund stod klart. Jubileumsåret blir starten för en ny utveckling av området, Hagalundslyftet.

Solna stads mål är att Hagalunds centrum ska bli mer levande igen. En plats för människor i rörelse och öppet för alla. Den kommunala servicen ska byggas ut och nå fler Hagalundsbor. Hagalundslyftet innebär också satsningar för att öka tryggheten i hela området och se till att barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor. Ett växande kulturliv ska tillsammans med det starka föreningslivet i Hagalund skapa rum för människor att mötas.

Hagalundslyftet ska göras tillsammans med dig som bor i Hagalund, föreningslivet, det lokala näringslivet och övriga Solnabor. Som ett första steg i arbetet vill vi i Solna stad veta mer om vad stadens invånare vill se i Hagalund. Vi vill veta vad du hoppas på, vad du längtar efter och vad du saknar i Hagalund?

Tillsammans formar vi de kommande femtio åren i Hagalund!

Senast uppdaterad