2023 är det 50 år sedan Blåkulla i Hagalund stod klart. Jubileumsåret blev starten för en ny utveckling av området, Hagalundslyftet. Solna stads mål är att Hagalunds centrum ska bli mer levande igen. En plats för människor i rörelse och öppet för alla.

I de allra flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Låt oss hjälpa dig göra rätt!

Projektet

Hagalundslyftet

Ett tryggt Hagalund

Platssamverkan Hagalund

Nyheter från Hagalund