Kontakta Park­skolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans fritidsverksamhet och elevhälsa.

Fritidsavdelningar

Förskoleklass

072-203 74 86

Årskurs 1

072-583 17 15

Årskurs 2 och 3

072-583 25 21


Elevhälsa

Skolsköterska

Ingela Jansson
ingel­a.jan­sson@solna.se

Skolpsykolog

Märit Larsson Undeman
marit.larsson-undeman@solna.se

Skolkurator

Sara Nilsåker
sara.nilsaker@solna.se


Senast uppdaterad