Avsiktsförklaring med AIK Fotboll och Fabege

Solna stad, AIK Fotbollsförening, AIK Fotboll AB och Fabege har för avsikt att i samverkan arbeta för att etablera en träningsanläggning för AIK Fotbolls herrlag på Råstasjöns IP. Målsättningen är att anläggningen ska kunna stå färdig under 2026.

Anläggningen ersätter då den naturgräsplan och det klubbhus som AIK Fotbolls herrlag idag disponerar i anslutning till Karlberg. Eftersom
AIK Fotbolls herrlag spelar sina hemmamatcher på naturgräs i Friends Arena är Råstasjöns IP en mycket lämplig plats för en ny naturgräsplan med
ett intilliggande klubbhus. Parallellt kommer Solna stad, i nära samråd med AIK Fotboll och övriga berörda föreningar, att upprusta och utveckla Skytteholms IP för Solnas hela föreningslivs elit- och ungdomsverksamhet. Upprustningen berör träningsytor, evenemangsarenan samt kontor och
andra föreningsgemensamma faciliteter. AIK Fotbolls önskemål om en hemvist förlagd till Skytteholms IP i kombination med Råstasjöns IP kan därmed infrias.

För att tillskapa en anläggning för AIK Fotbolls herrlag på Råstasjöns IP är ambitionen för Solna stad att:

  • arrendera ut Råstasjöns IP (avgränsat som idrottsändamål i detaljplan) till Fabege eller annat av Fabege ägt företag
  • öka kapaciteten med fler fotbollsytor på Huvudstafältets IP för att ersätta de ytor som idag används av föreningslivet på Råstasjöns IP
  • avetablera nuvarande verksamheter på Råstasjöns IP
  • erbjuda minigolfverksamheten en alternativ plats för sin verksamhet

För att nå målsättningen om en anläggning för AIK Fotbolls herrlag på Råstasjöns IP är ambitionen för Fabege eller ett av Fabege ägt bolag att:

  • arrendera idrottsområdet Råstasjöns IP av Solna stad
  • anlägga en fullstor naturgräsplan som bygger på ett miljövänligt cirkulärt slutet system
  • anlägga ett klubbhus
  • hyra ut anläggningen till AIK Fotboll

För att nå målsättningen om en anläggning för AIK Fotbolls herrlag på Råstasjöns IP är ambitionen för AIK Fotboll att:

  • hyra träningsanläggningen av Fabege, som en del av AIK:s hemvist i Solna

Solna stads ambitioner gäller först efter att kommunstyrelsen fattat beslut om avsiktsförklaringen. Genomförandet förutsätter också att övriga villkor regleras genom tecknande av slutgiltiga avtal, samt att projektet får de myndighetsbeslut som krävs.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad