Vuxenutbildning

Välkommen till Solna Vuxenutbildning

Solna Vuxenutbildning erbjuder dig som solnabo och som önskar studera på grundläggande eller gymnasial nivå ett stort utbud av utbildningar och skolor. För dig som är ny i Sverige erbjuder vi Svenskundersvisning för invandrare, SFI.

 • Nytt kursutbud

  Nytt kursutbud för kurser och kurspaket med start i januari 2016 finns sökbart från och med 5 oktober. Kursutbudet hittar du i vår webb-katalog. Delad 0 gånger

 • Ansökningstider för komvuxstudier

  Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste sökas senast 8 veckor före kursstart.
  Kurser på grundläggande nivå ska du söka senast 3 veckor före kursstart.
  Eftersom startdatumen varierar måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har. Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag. Delad 0 gånger

 • Antagningbesked

  När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?

  Besked om Solna Vuxenutbildning beviljat din ansökan får du tidigast fyra veckor före kursstart. Senast två veckor före kursstart skickar skolan kallelse och information.
  Har du sökt kurs på grundläggande nivå får du besked från skolan senast en vecka före kursstart.
  Har du anmält dig till svenskundervisning för invandrare (sfi) meddelar skolan dig inom två veckor efter anmälan när du kan börja.
  Delad 0 gånger
 • Datum för slutbetyg från vuxenutbildningen förlängs

  Läser du mot slutbetyg inom vuxenutbildningen?
  Regeringen har meddelat en ändring vilken innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas senast 1 januari 2017. Detta gäller endast dig som har påbörjat studier på gymnasiet eller komvux före 1 juli 2012. Delad 0 gånger