För anställda, elever och entreprenörer

Här hittar du länkar till de självservicetjänster som kan användas av dig som är anställd i Solna stad, elev vid en kommunal skola eller entreprenör som staden samarbetar med.

För anställda, elever och entreprenörer

Inloggning till din dator

Byte av lösenord

Manual personal (PDF-dokument, 459 kB)
Manual entreprenör (PDF-dokument, 439 kB)

För anställda och entreprenörer

Fjärråtkomst, när du ska arbeta hemifrån

Kontoret.solna.se (Citrix)

För anställda

Rapportering i lönesystemet

Heroma Självservice – Här kan du som anställd rapportera frånvaro och andra eventuella arbetsförändringar.

Heroma Kom & Gå Här kan du som anställd rapportera din arbetstid.

Självservice Heroma lösenord – Byte av lösenord.

Rekrytering

ReachMee

Webbmail

Epost.solna.se

Dela: