Tervetuloa Solnan ruotsinsuomalaisten avoimeen neuvonpitoon!

Neuvonpito koskee suomen kielen hallintoaluetta, kuten palvelua, kieltä ja kulttuuria, painopisteen ollessa lasten ja nuorten näkökulmassa.

  • Päivämäärä: 1. joulukuuta
  • Kellonaika: 18:00 – 19:00
  • Paikka: Solnan kaupunginkirjasto, 1. krs

Edustajat Solnan kaupungin
Kaupunginjohtohallinnosta, lapsi- ja koulutushallinnosta, työmarkkinahallinnosta, kulttuuri- ja vapaa-aikahallinnosta sekä hoivahallinnosta ovat paikalla.

Tarjoamme yksinkertaisen kahvituksen.

Välkommen på öppet samråd för Sverigefinnar i Solna!

Samrådet rör det finska förvaltningsområdet, så som service, språk och kultur, med fokus på barn-och ungdomsperspektivet.

  • När: 1 december
  • Tid: 18:00 – 19:00
  • Plats: Solna stadsbibliotek, 1tr

Representanter från
Stadsledningsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknad kultur- och fritidsförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen i Solna stad finns på plats.

Vi bjuder på enklare fika.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad