Söka stipendium

Solna stad delar varje år ut kulturstipendier i tre ålderskategorier och Krausstipendiet för unga klassiska musiker.

Solna har delat ut stipendier på kulturområdet sedan 1960-talet. Stipendiernas utformning har ändrats i flera omgångar sedan starten. De nuvarande kriterierna gäller sedan 2019. Kultur- och fritidsnämnden beslutar vilka som mottar stipendierna.

Kulturstipendier

Solna stads kulturstipendium delas ut för uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer inom staden. Stipendiet är riktat till personer som är bosatta eller verksamma i Solna och som är aktiva inom konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, dans, foto, konsthantverk samt kulturmiljö- eller hembygdsvård.

Solna stads kulturstipendium delas vanligtvis ut i samband med nationaldagsfirandet i Hagaparken, och är uppdelat i tre ålderskategorier:

 • Barn 8-15 år (5 000 kr)
 • Ungdom 16-21 år (15 000 kr)
 • Vuxna över 21 år (20 000 kr)

Du kan föreslå dig själv, en enskild person eller en grupp. Om sökande är en grupp ska gruppens samtliga deltagare vara behöriga till stipendiet.

Ansökningar och nomineringar kan lämnas in året runt. 1 mars är sista datum för att ansöka eller nominera till årets stipendier.

Krausstipendiet

Solna stads Krausstipendium delas ut för att stödja och uppmuntra unga talanger mellan 16-21 år inom klassisk musik till minne av Joseph Martin Kraus (1756-1792) musikaliska livsgärning.

Krausstipendiet kan sökas av boende i Stockholms län.

Juryarbetet och övrig samordning av stipendierna sker genom kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.

Du kan föreslå dig själv, en enskild person eller en grupp. Om sökande är en grupp ska gruppens samtliga deltagare vara behöriga till stipendiet.

Ansökningar och nomineringar kan lämnas in året runt. 1 mars är sista datum för att ansöka eller nominera till årets stipendium.

Sök eller nominera till Solna stads Krausstipendium 2024

Ansök själv eller nominera någon eller några andra via e-tjänsten:

Fullständiga regler och kriterier för kulturstipendiet Visa Dölj

Beslutade av kultur- och fritidsnämnden 2018-09-20

 1. Solna stads kulturstipendium syftar till att stimulera stadens kulturliv
  och att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer inom
  kommunen. Stipendiet är riktat till personer som är bosatta eller
  verksamma i Solna och som är aktiva inom konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, dans, foto, konsthantverk samt kulturmiljö- eller hembygdsvård.
 2. Solna stads kulturstipendium delas ut årligen efter beslut av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att det inte ska delas ut ett visst år.
 3. Solna stads kulturstipendium kan delas ut till enskild person eller grupp bosatt eller verksam i Solna enligt de ålderskategorier som anges nedan. Om sökande är en grupp ska gruppens samtliga deltagare vara behöriga till stipendiet.
 4. Stipendiesumman på totalt 40 000 kronor ska delas upp i tre
  ålderskategorier:
  • 8-15 år (enligt födelseår som anges i ansökningsformulär)
  • 16-21 år (enligt födelseår som anges i ansökningsformulär)
  • över 21 år
  • Kulturstipendium för barn (8-15 år) är på 5 000 kr.
  • Kulturstipendium för unga (16-21 år) är på 15 000 kr.
  • Kulturstipendium för vuxna (över 21 år) är på 20 000 kr.
 5. Ansökan om Solna stads kulturstipendium ska lämnas i e-formulär senast det ansökningsdatum som publiceras på solna.se.
 6. Solna stads kulturstipendium fördelas med hänsyn till sökandes talang, engagemang och utvecklingspotential och/eller förtjänstfulla insatser inom det kulturella området vilka berikar stadens kulturliv.
 7. Juryn består av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och arbetar självständigt på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut kan inte överklagas.
 8. Kultur- och fritidsnämnden kan om det behövs utfärda ytterligare
  tillämpningsföreskrifter.

Fullständiga regler och kriterier för Krausstipendiet Visa Dölj

Beslutade av kultur- och fritidsnämnden 2018-09-20

 1. Solna stads Krausstipendium delas ut för att stödja och uppmuntra unga talanger inom klassisk musik till minne av Joseph Martin Kraus
  (1756-1792) musikaliska livsgärning.
 2. Stipendiet delas ut årligen efter beslut av kultur- och fritidsnämnden.
  Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att det inte ska delas ut
  ett visst år.
 3. Stipendiet kan utdelas till enskild person som är boende i Stockholms län i åldern 16-21 år enligt angivna födelseår i ansökningsformulär.
 4. Stipendiesumman på totalt 15 000 kronor delas ut till en stipendiat.
 5. Ansökan om Solna stads Krausstipendium ska lämnas i e-formulär senast det ansökningsdatum som publiceras på solna.se.
 6. Solna stads Krausstipendium fördelas med hänsyn till sökandes talang, engagemang och utvecklingspotential inom klassisk musik.
 7. Juryn består av professionellt verksamma representanter inom
  klassisk musik och arbetar självständigt på uppdrag av kultur- och
  fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut kan inte överklagas.
 8. Kultur- och fritidsnämnden kan om det behövs utfärda ytterligare
  tillämpningsföreskrifter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad