Journummer

Socialjour

Socialjouren kan ge råd och stöd i akuta ärenden som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras.

Socialtjänsten i Solna är ansluten till Socialjouren Nordväst. Jouren har lokaler hos Norrortspolisen i Sollentuna. De samverkande kommunerna är Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Tel: 08-44 44 503 eller 08-44 44 504.

Öppettider för allmänheten
måndag - torsdag 17.00 - 02.00
fredag 14.00 - 02.00
lördag - söndag 16.00 - 02.00

Myndigheter kan nå jouren en timme före öppnandet måndag till torsdag.

Vid akut hjälpbehov 02.00-08.00 och dagtid helger kontakta Västerorts polisdistrikt.

Övriga journummer:

Situation Telefonnummer
SOS Alarm - vid nödsituation
För icke brådskande fall
112
08-454 21 00
Polisen
För allt som inte är akut ex frågor, pass, information, tillstånd m m

114 14
Nationellt informationsnummer
Förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det går också ringa hit och berätta om pågående olyckor eller kriser.Ex jordbävning, oljeutsläpp, giftigt avfall

113 13
Sjukvårdsrådgivning
Samtalen besvaras av sjuksköterskor som ger råd och bedömer om du behöver vård på sjukhus eller vårdcentral

1177
Jourtelefon om brandskydd
För allmänheten och fastighetsägare, varje dag kl 13.00-15.00, Solna Sundbybergs Brandstation

08-454 87 00
Vatten- och avloppsledningar
Kontorstid Solna Vatten
Övrig tid

08-82 79 64
08-454 21 77
Gasjour
Dygnet runt

0771-41 01 00
Advokatjour
Bibliotekets advokatjour för bokning av biljetter
08-746 16 65
Fjärrvärmeledningar utomhus
Dygnet runt

08-475 04 00
Elledningar utomhus
Dygnet runt

020-82 58 58
Parkeringsmätare, elstolpe

08-746 11 00

Gata och park
Sandsopning, nedfallna träd, skadegörelse, vinterväghållning/snöröjning m.m.
Akut jourtelefon

010-458 10 32

Belysning
Trafiksignaler dagtid
Trafiksignaler jourtid
Gatubelysning dagtid och jourtid (välj tonval 3)


08-746 10 00 
0771-42 98 10
020-82 58 58

Felanmäla lokaler som används för kommunal verksamhet
Dygnet runt


08-746 11 00 

Parkeringsövervakning
Parkering på allmän platsmark, kommunens garage och hyrplatser
Dygnet runt

08-735 67 15

Skadade djur
Storstockholms Vilt och skadedjursgrupp, Torbjörn Röste


070 – 471 05 60

Våldsbejakande extremism
Röda Korset en stödlinje för anhöriga och närstående som känner oro för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser.


020 100 200

Bevakningsärenden
Kontakt om bevakning/rondering, larmutryckning, larmmottagning och larmförmedling tas med Svensk Bevakningstjänst AB på telefon 08-619 50 00, dygnet runt.

Dela:

Fler kontaktuppgifter