Solnavägen
Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur

Solnavägen

Solnavägen omvandlas från trafikled till en trivsam och levande stadsgata, från Råsundavägen i norr till Hagastaden och Stockholms innerstad i söder.

Solnavägen byggs om till stadsboulevard med fokus på cykel-, gång- och busstrafik. Längs vägen växer nya stadskvarter fram, med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service, som butiker och restauranger.

Totalt innebär det omkring 5 000 nya bostäder längs den drygt tre kilometer långa Solnavägen. Arbetet görs i etapper i olika byggprojekt och anpassas till viss del efter byggandet av tunnelbanans gula linje med mera.

Solnavägen möter tunnelbanans nya gren av gröna linjen

Tunnelbanan ska byggas ut i fyra kilometer långa spårtunnlar genom Solna. Den nya linjen knyts samman med dagens gröna linjen vid Odenplan och får tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund vid Solnavägen och slutstationen Arenastaden. Solna stad medfinansierar tunnelbanans utbyggnad inklusive den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Stadens medfinansiering finansieras i sin tur genom exploateringsbidrag när nya bostäder och arbetsplatser byggs i anslutning till den nya tunnelbanan.

Läs mer om utbyggnaden av tunnelbana till Arenastaden på Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dragning av nya gula linjen till Arenastaden. Karta.

Dragningen av den nya gula linjen till Arenastaden. Bild: Region Stockholm

Projekt längs Solnavägen

Klicka på respektive siffra för att komma till information om området. Råsunda Solna centrum Södra Hagalund Hagastaden och Karolinska Institutet

Klicka på respektive siffra för att komma till information om området.

1. Råsunda

Karta Solnavägen med Råsunda markerat. 

Nya kvarter i Råsunda

Kvarteret Lagern i Råsunda visionsskiss

Sjuhundra nya bostäder, en ny byggnad för Telenors svenska huvudkontor och en ny skola står på platsen där den gamla nationalarenan låg, i nya stadskvarter som länkar samman gamla Råsunda med Solna centrum – i direkt anslutning till tunnelbana och tvärbana.

2. Solna centrum

Karta Solnavägen med Råsunda markerat. 

Kvarteret Banken

Visionsbild av kvarteret Banken

Kvarteret Banken, vid Solna centrum och Solnavägen

Det befintliga parkeringsdäcket vid Solna centrum ska byggas över med 400 bostäder och lokaler för till exempel butiker och restauranger i bottenvåningen mot Solnavägen. Överenskommelsen med Unibail Rodamco och Besqab ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av ny tunnelbana.

Läs mer om detaljplanen för kvarteret Banken Öppnas i nytt fönster.

3. Södra Hagalund

Karta Solnavägen markerat Södra Hagalund.

Nya stadskvarter vid Södra Hagalund

Gatumiljö vid Södra Hagalund och Solnavägen

Södra Hagalund möter Solnavägen

Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund växer nya stadskvarter fram. Vid det planerade torget i anslutning till stationens entré byggs nya hus för bostäder och arbetsplatser. På den ena sidan skapas upp till 600 nya lägenheter, LSS-boende, sociala lägenheter och en förskola. På den andra sidan föreslås ett tolv våningar högt kontorshus, som kommer att inrymma Veidekkes nya huvudkontor, andra kontor och verksamheter som restaurang, konferens och gym. Överenskommelsen med Veidekke bidrar även till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.

Läs mer om detaljplanen Hagalund 4:10 Öppnas i nytt fönster.

Hagalunds arbetsplatsområde blir en levande stadsmiljö

Visionsbild av Hagalunds arbetsplatsområde

Korsningen Gelbgjutarrvägen och Industrivägen.

Industriområdet i Hagalund omvandlas till en levande stadsmiljö med en blandning av bostäder och arbetsplatser, i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. I en första etapp planerar Humlegården för cirka 500 lägenheter och en förskola. Projektet bidrar även till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden.

Läs mer om detaljplanen Kvarteret Gelbjutaren m. fl.

Albydal och Solna Access

Detaljplanearbete pågår för nya arbetsplatser och lokaler i gatuplan mot Solnavägen, vid Solna Access i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Överenskommelsen med Vasakronan ger även ett bidrag till Solna stads medfinansiering av ny tunnelbana.

Läs mer om detaljplanen Kvarteret Albydal m. fl.

4 & 5. Hagastaden och Karolinska institutet

Karta Solnavägen med hagastaden markerad

Bostäder vid Karolinska Institutet

Fogdevreten

Kvarteret Tomteboda mfl.

Här bygger Veidekke 250 nya bostäder och ny förskola på Karolinska Institutets campus med butiker och service i bottenvåningen mot Solnavägen med närhet till den nya tunnelbanestationen Hagastaden. Överenskommelsen med Veidekke ger även ett bidrag till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan till Arenastaden.

Läs mer i detaljplan Kvarteret Tomteboda m. fl.

Forskarbostäder på Campus Solna

Forskarbostäder vid Karolinska institutet. 

Forskarbostäder vid Karolinska institutet.

Akademiska hus har byggt 322 forskarbostäder på norra delen av Campus Solna, mellan Fogdevreten och Solnavägen – ett välkommet tillskott för att möta bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen. Bygget var färdigt 2020.

Läs mer i detaljplan Kvarteret Tomteboda m. fl.

Ny regionnätstation byggs

Visuell gestaltning Tomteboda 10.

Ny region­nätstation vid Solnavägen.

För att säkra stadens framtida elförsörjning behöver Vattenfall, ägaren av det regionala elnätet, uppföra två nya region­nätstationer i Solna, varav den ena i stadsdelen Haga, på mark längs Solnavägen.

Arbetet påbörjas i slutet av 2022. Den nya regionnätstationen beräknas stå färdig under 2024.

Projekt Solnavägen - Vattenfalls webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer i detaljplan Tomteboda 10.

Hagastaden växer fram

Visionsbild av Hagastaden

Visionsbild av Hagastaden

Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att länka samman Solna och Stockholm i den nya framväxande stadsdelen Hagastaden, med omkring 6 000 nya bostäder. Här byggs den nya tunnelbanestationen Hagastaden med entréer i både Stockholm och Solna.

Läs mer om utvecklingen av Hagastaden Öppnas i nytt fönster.

Pågående och planerad trafikpåverkan Solnavägen Visa Dölj


  • Avstängd gång- och cykelväg Solnavägen


    Läs mer

  • Ledningsarbeten på Solnavägen utanför Solna centrum


    Läs mer

  • Arbeten längs Solnavägen för utbyggnad av nya tunnelbanan


    Läs mer

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad