Regionätsstation Haga
Haga
Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Tomteboda 10

Med anledning av den pågående och framtida utvecklingen av Solna, med nya stadsdelar, ett nytt universitets­sjukhus mm, kommer behovet av att använda stadens elnät att öka. För att säkra stadens framtida elförsörjning behöver Vattenfall, ägaren av det regionala elnätet, uppföra två nya region­nätstationer; i norra respektive södra Solna. Solna stad föreslår att en av dessa placeras i stadsdelen Haga.

Vad planeras?

Planområdet omfattar fastigheten Tomteboda 10 och avgränsas av Solnavägen i nordost, en bensinmack i nordväst, en restaurang med parkering i sydväst samt kvartersmark i sydost.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation. Detaljplanen möjliggör även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en dagvattenanläggning för hantering av dagvatten och skyfall.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen

Projekt Solnavägen - Vattenfalls webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 25 juni 2022.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-06-30 15.13
Plankarta.pdf Pdf, 413 kB. 413 kB 2022-06-30 15.13

Tidplan

  • Startskede 15 juni 2016
  • Samråd 22 maj - 30 juni 2017
  • Granskning 3 november 2021 – 10 december 2021
  • Antagen 30 maj 2022
  • Laga kraft 25 juni 2022

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad