Belysning

Cirka 11 500 lampor lyser upp Solnas gator, torg och parker. Belysningen främjar framkomligheten och tryggheten i Solnas utomhusmiljö under kvällar och nätter.

Solna stad arbetar löpande med att byta ut trasiga lampor och se till att kabelfel repareras. Kablar, stolpar, armaturer och belysningscentraler som är utslitna byts ut. Men arbetet med belysning är så mycket mer än det.

Varför lyser gatubelysningen på dagen? Visa Dölj

En lampa lyser inte lika starkt under hela sin livslängd. Var tredje år gör Solna stad därför seriebyten av lampor i respektive område. Det innebär att hela anläggningen i ett område gås igenom. Samtliga lampor byts ut och glas och reflektorer i armaturerna rengörs.

Varför lyser det?

Efter seriebytet av lampor kan områdets gatubelysning behöva tändas upp dagtid, när stadens personal ska kontrollera att lamporna fungerar. Arbetet utförs under perioden maj till september. Om du märker att det lyser på dagen i ditt område är det antagligen på grund av detta.

Vilka områden kontrolleras 2024?

Under 2024 ska lampor bytas ut och kontrolleras i områdena Solna strand, Huvudsta, Ingenting, Pampas, Skytteholm och Hanneberg.

När tänds och släcks gatubelysningen annars?

Den ordinarie gatubelysningen tänds och släcks huvudsakligen av solens ned- och uppgång. Det finns en ljusmätare som vid ett visst luxtal tänder och släcker gatubelysningen inom Solna stad.

BETRIOT - ett projekt om smart och trygg belysning Visa Dölj

Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige och Light Bureau har Solna stad deltagit i arbetet med konceptet BETRIOT.

Namnet är en förkortning av Belysning, Trygghet och IoT (Internet
of Things).

Projektet har haft som fokus att utveckla en kommunal modell
för belysningssystem. Modellen ska tydliggöra hur belysning kan planeras, förvaltas och underhållas på ett sätt som optimerar säkerhet, trygghet och jämlikhet på ett klimatsmart sätt i den offentliga miljön.

En central del i projektet är lanseringen av modellen och sidan betriot.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som sker tisdag 7 maj kl 12.00. Samtidigt som lanseringen sker anordnar Stiftelsen Tryggare Sverige ett lunchwebbinarium, där kommuner, sakkunniga och andra som är intresserade av projektet är varmt välkomna att anmäla sig.

Anmäl dig till lunchwebbinariet idag på sidan betriot.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljömässig hållbar belysning

Stadens belysning spelar en viktig roll i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Solna har hittills bytt ut ca 1 800 gamla armaturer till nya, moderna och mer energieffektiva LED-armaturer, vilket bidrar till en bättre miljö.

Bra belysning som främjar att människor går, cyklar och åker kollektivt i stället för att köra bil bidrar också till ett miljömässigt hållbart alternativ men minskade transporter.

Belysningen ska inte störa djur- och växtliv i onödan. I Solna bygger vi belysning med varmvit ljusfärg för att uppnå en högre trivselfaktor.

Energianvändning och klimatpåverkan

En mer energieffektiv belysningsanläggning bidrar till lägre klimatpåverkan samtidigt som det ger lägre kostnader för enegi. I samband med att vi byter gamla energikrävande armaturer mot modern energieffektiv LED-belysning ser vi över och förbereder för framtida gatu- och parkbelysning.

Energibesparingen ska inte gå ut över den upplevda tryggheten eller säkerheten i ett område. Belysningen är till för människorna som vistas i det offentliga rummet eller färdas längs våra vägar.

Bra planerade ljusmiljöer ska tillgodose rätt ljus på rätt plats vid rätt tid på dygnet.

Belysning för trygghet

Belysningen bidrar till att du som bor i Solna känner dig trygg i staden.

Ett sätt att öka tryggheten är att förbättra belysningen i gångtunnlar och parkstråk. Med högre ljuskvalitet och känsla av mer ljus i gångtunnlar, vid tunnelmynningar samt utmed parkstråk ökar områdets trygghetsfaktor.

Vi trygghetsvandrar med jämna mellanrum i Solnas olika stadsdelar. Solnabor kan under vandringarna bidra med sin kunskap om området, peka ut platser som känns otrygga och komma med förbättringsförslag.

Även gångtunnlar kontrolleras några gånger per år. Då åtgärdas fel som kan medföra risk för personskada eller skada på egendom. Funktionskontroller och byte av trasiga ljuskällor görs också.

Områden

Solna stads belysningsanläggning är uppdelad i tre (3) geografiska områden A; B och C. På kartan visas varje område med sin respektive färg.

  • Delområde A = grön färg
  • Delområde B = gul färg
  • Delområde C = blå färg

Felanmälan och förbättringsförslag

Om du upptäcker släckta eller mörka lampor, bländande ljus eller en skadad eller trasig belysningsstolpe kan du göra en felanmälan eller komma med andra förbättringsförslag. Du anmäler fel och lämnar förslag för stadens belysning via Solna stads felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

All belysning i Solna tillhör inte Solna stad utan kan stå på privat mark. Belysningen ska då felanmälas till fastighetsägaren (exempelvis belysning på innergårdar kan tillhöra bostadsföreningen eller privatvärden).

Felanmälan till övriga fastighetsägare Visa Dölj

Belysningen i Hagaparken/Ulriksdals slottsområde felanmäls till Statens fastighetsverk, telefon 010-478 70 00 eller sfv@sfv.se.

Frösundavik (gamla SAS-huset) ägs till stor del av Fastighetsförvaltaren Mengus och felanmäls till telefon 08-510 66 900 eller info@mengus.se.

Belysning på tågperronger och i busshållplatser felanmäls till SL telefon 08-600 10 00 eller via SL:s felanmälningsformulär Länk till annan webbplats..

Ansökan om arbeten för belysning i Solna stad Visa Dölj

Ibland kan stadens belysning vara ett hinder för verksamheter som ska utföra ett arbete. Då kan man ansöka om lov att tillfälligt ta ned belysningen.

Hur du ansöker kan du läsa om i vår anvisning inför ansökan om arbeten för belysningsanordning tillhörande Solna stad. Pdf, 50 kB.

Ifylld ansökningsblankett Pdf, 121 kB. skickas via e-post till belysning@solna.se senast 7 dagar innan önskat datum för nedmontering.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad