Energiplan

Energiplanen är en viktig del i stadens övergripande miljöarbete med inriktning för en effektivare och mer klimatsmart energianvändning. Här hittar du mer information om Solna stads energiplan.

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun i Sverige

Solnas stads gällande energiplan Pdf, 794 kB, öppnas i nytt fönster. antogs av kommunfullmäktige i maj 2018 och redovisar Solna stads långsiktiga arbete med energifrågor. Energiplanen är en viktig del i stadens övergripande miljöarbete med inriktning för en effektivare och mer klimatsmart energianvändning.

Energiplanen är uppdelad i två delar; en policydel som redovisar fem övergripande strategier och en del som redovisar nuläge vad gäller tillförsel, distribution och användning av energi i Solna.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad