Tips för minskad energianvändning

Just nu är Sverige och Europa i en kraftigt ansträngd energisituation. Prisnivåerna på el är mycket höga och kan stiga ytterligare framöver. Genom att minska vår elanvändning kan vi tillsammans förbättra situationen för oss själva och för andra.

Termometer i fönsterkarm.


Kriget i Ukraina har inneburit stora påfrestningar på elpriserna i Sverige och Europa. Genom att minska vår elanvändning kan vi på flera olika sätt förbättra situationen, både för oss själva och för andra människor.

Varför behöver vi spara el?

  • Påverka prisnivåerna nedåt. En lägre elförbrukning leder till en minskad efterfrågan, vilket påverkar priserna i positiv riktning.
  • Minska risken för elbrist i vinter. När vi minskar vår användning, eller förbrukar el under de timmar då belastningen på elnätet är som minst, minskar vi också risken för att elnätet överbelastas.
  • Visa solidaritet. Genom att minska vår elanvändning hjälper vi inte bara varandra i Sverige, utan även våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till att det inte behöver produceras lika mycket fossilproducerad el, vilket minskar behovet av gas.

Så här kan du minska din elanvändning

  • Använd el vid rätt tid på dygnet. Tvätta, diska och ladda elbilen när elnätet är som lägst belastat av till exempel industrier, offentliga verksamheter och andra hushåll. Mitt på dagen, sent på kvällen eller på helgerna är bäst.
  • Sänk värmen inomhus, särskilt om du har elvärme. Om du sänker värmen med en grad minskar din energianvändning med ungefär fem procent.
  • Använd mindre varmvatten. Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinerna. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan din varmvattenanvändning minska med upp till 40 procent.
  • Stäng av apparater och släck lamporna när du lämnar rummet eller hemmet. Använd gärna LED-lampor, som drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.Undvik sådant som drar mycket el, till exempel elburen golvvärme, bastu och torktumlare.

Dessa tips kommer från Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.. Där hittar du ytterligare information om vad du kan göra och hur din minskade elanvändning bidrar till att förbättra situationen för Sverige och våra grannländer.

Vad gör Solna stad?

Solna stad har under hösten genomfört ett stadsövergripande arbete med att kartlägga stadens energianvändning. Här kan du läsa om planerade åtgärder för att minska energianvändningen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad