Bygga

Går du i byggtankar?

I de allra flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Låt oss hjälpa dig göra rätt!

I de allra flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Låt oss hjälpa dig göra rätt!

Sök inom bygglov

Introduktion

Bygglov - Så här går det till!

Ritningar och handlingar

Vad behöver du skicka in?

Ansök direkt

Jag är redo att skicka in ansökan

Vanliga frågor

Sluta fundera, här kommer svaren på dina frågor!

Det beror på. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen ta beslut om bygglov inom 10 veckor från det att vi mottagit en komplett bygglovsansökan.

Handläggningstiden kan bli kortare än 10 veckor. Eftersom handläggninstiden först startar efter en komplett ansökan lämnats kan du skynda på processen genom att förbereda dig väl innan. Läs gärna igenom hur bygglovsprocessen går till så får du veta mer.

Om projektet är komplicerat kan tiden förlängas från 10 till 20 veckor.

Om handläggningen av en komplett ansökan tar längre tid än det lagen säger ska avgiften du betalar för bygglovet minska med en 20 % för varje extra påbörjad vecka.


Du hittar en ungefärlig bygglovsavgift på den webbsida som beskriver din åtgärd. Den exakta avgiften står i beslutet du får.

Det kan tillkomma en extra avgift för startbeskedet. Det beror på om startbeskedet omfattar åtgärder som inte ingick i bygglovsavgiften. Mer information hittar du på vår sida om avgifter.

På vår sida om bygglovsbefriade åtgärder hittar du mer information om vad du får bygga utan att först söka bygglov.

Tänk på att du alltid behöver fastighetsägarens tillstånd för alla åtgärder du vill göra. Det gäller även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan.

Ligger åtgärden mindre än 4,5 meter från tomtgräns behöver du även få den godkänd av berörd granne.

Du kan också behöva tillstånd från Polisen, Solna stads tekniska förvaltning, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet eller andra. Om fastigheten ligger inom ett strandskyddsområde kan din åtgärd behöva strandskyddsdispens från Solna stad. Vilka tillstånd du behöver beror på vilken fastighet och vilken åtgärd det gäller.

Alla bygg-, mark- och rivningsåtgärder måste följa Plan- och bygglagen även om de inte är lov- eller anmälanspliktiga. Om du vill ha samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av om en bygglovsbefriad åtgärd är lagenlig kan du söka frivilligt bygglov. Du betalar då bygglovsavgift som vanligt.

Bygglovet är tillfälligt. En åtgärd som uppfyller något men inte alla krav i lagstiftningen kan under vissa omständigheter beviljas bygglov under en begränsad tid.

Läs mer på vår sida om tidsbegränsade bygglov.

En byggåtgärd måste påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från det att bygglovsbeslut vunnit laga kraft. Ett startbesked måste därmed meddelas inom 2 år från det att bygglovsbeslutet vunnit laga kraft.

Kalenderikon

Vi hjälper dig genom hela bygglovsprocessen

Har du kommit en bit i dina planer på att söka bygglov eller göra en
anmälan men behöver hjälp? Boka rådgivning hos bygglovsenheten!
Enklare frågor kan du alltid ställa till kontaktcenter, där får du snabbast svar.

  • Boka möte med våra handläggare
  • Få hjälp med just din process
  • Vi kan hjälpa både innan och under din ansökan