Klotter­­sanering

När färg som inte är anpassad för underlaget används kan skador uppstå. Fel sorts färg på stadens anläggningar kan förkorta livslängden och kräva underhållsarbete.

Klotter på någon annans egendom är skadegörelse enligt brottsbalken. Den som döms för skadegörelse döms till böter eller fängelse i upp till ett år. Grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse.

Felanmäl klotter

Om du har upptäckt klotter på stadens fastigheter och miljöer kan du felanmäla det i Solna stads felanmälningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Klotteranmälan till andra fastighetsägare

Solna stad ansvarar inte för all klottersanering i stadsmiljön. Klottersanering på exempelvis privata fastigheter, men även ägare av elskåp, transformatoranläggningar och liknande ansvarar inte Solna stad för. För att felanmäla detta går man direkt till fastighetsägaren.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad