Begäran om skadestånd

Om du anser att Solna Stad har orsakat dig en skada kan du ha rätt till skadestånd. Du som begär skadestånd måste kunna visa att skadan har orsakats genom oaktsamhet eller försummelse. Att en skada har inträffat innebär inte automatiskt att staden kan bli skadeståndsskyldig.

Ny e-tjänst för att begära skadestånd

Den 20 februari 2024 lanseras en ny e-tjänst för begäran om skadestånd. Detta är ett alternativ till att skicka in ansökan i pappersform.

Både e-tjänsten och blanketten nås via Självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så begär du skadestånd

Steg 1: Anmäl felet Visa Dölj

Det är viktigt att staden får kännedom om felet som har orsakat skadan. Därför bör du göra en felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller meddela Kontaktcenter.

Steg 2: Begär skadestånd Visa Dölj

Vänd dig i första hand till ditt försäkringsbolag och anmäl skadan där. Exempel på egna försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar.

För den del av kostnaden som skadan orsakat och som försäkringen inte täcker, kan du rikta ett skadeståndskrav till staden för den inträffade skadan, om du anser att staden har orsakat skadan genom oaktsamhet eller försummelse.

Så begär du skadestånd:

  • Du skickar in din begäran om skadestånd via självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du välja att ansöka via e-tjänst eller blankett.
  • Väljer du att ansöka via blankett, ska den skickas med bilagor till: Solna stad, Tekniska förvaltningen, 171 86 Solna eller lämnas in i stadens reception i Solna stadshus, Solna centrum.
  • Bifoga en karta där du har markerat var skadan har skett.
  • Bifoga även kvitton, bilder på skadan och annan information som kan vara av betydelse för ditt skadeståndskrav.

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras Visa Dölj

Så går det till:

  • När begäran om skadestånd tas emot av Solna stad får den ett ärendenummer och du får en mottagningsbekräftelse.
  • Därefter skickas din begäran med bilagor till stadens försäkringsbolag, Stockholmregionens Försäkring AB (SRF), för utredning. Syftet med utredningen är att klargöra om staden kan anses skadeståndsskyldig för skadan.
  • All kontakt kring ditt skadeärende sker med handläggaren hos SRF. SRF meddelar dig och Solna stad beslutet.
  • Handläggningstiden varierar från fall till fall beroende på ärendets komplexitet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad