Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och anläggningar för luftkonditionering. Här hittar du information om vad som gäller vid installation, kontroll och avveckling av anläggningar som innehåller köldmedier.

Dagens köldmedier innehåller fluorhaltiga växthusgaser. När köldmedier släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten. Därför omfattas köldmedier av lagstiftning som syftar till att förhindra utsläpp och därmed skydda miljön.

webbplatsen Allt om F-Gas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information köldmedier och vilka regler om finns. Där finns även funktionen "Anläggningskollen" där kan du undersöka vilka regler som gäller för just din köldmedieanläggning.

Installation eller ändring av köldmedieanläggning

Innan en anläggning som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter (CO²e) eller mer installeras ska en anmälan göras till Solna stad miljö- och byggnadsförvaltning. Detsamma gäller om du ska konvertera en kylutrustning på motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer eller när ett köldmedium ersätter ett annat. För mer information om anmälan av köldmedia, kontakta Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning via kontaktcenter.

När installationen är gjord ska en installationsrapport skickas in till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning via kontaktcenter. Installationsrapport tillhandahålls av det företaget som gör installationen.

Kom även ihåg att meddela Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning om anläggningen byter ägare eller om adressen för anläggningen ändras.

Endast företag med företagscertifikat för ingrepp i kylanläggningar har rätt att installera anläggningar som innehåller köldmedia.

Läckagekontroll och rapportering av köldmedieanläggning

Alla kylutrustningar som innehåller köldmedia motsvarande fem ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska kontrolleras för läckage regelbundet. Hur ofta kontroller ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter. Läs mer om olika intervaller för kontroll på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För alla anläggningar som innehåller köldmedia motsvarande minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska en gång per år en läckagesökningsrapport (som upprättats av ett kontrollcertifierat företag vid läckagekontroll) skickas underskrivna till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. Rapporten ska komma in senast den 31 mars året efter att kontroll(erna) utfördes. Rapporten skickas via e-tjänsten Årsrapport för kyl-/värmepumpsutrustning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns inte krav på rapportering eller läckagekontroll av aggregat som innehåller köldmedia motsvarande under fem ton koldioxidekvivalenter.

Om du är osäker på hur många ton koldioxidekvivalenter köldmediet i din anläggning motsvarar, gå in på webbplatsen Allt om F-Gas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Endast företag med företagscertifikat för ingrepp i kylanläggningar har rätt att kontrollera, serva eller göra andra ingrepp i anläggningar som innehåller köldmedia.

Avveckling av köldmedieanläggning

När du avvecklar din köldmedieanläggning så ska ett skrotningsintyg skickas in till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning via kontaktcenter. Skrotningsintyg tillhandahålls av det företaget som genomför skrotningen av anläggningen. 

Det är bara företag med företagscertifikat för ingrepp i kylanläggningar som får demontera och skrota anläggningar som innehåller köldmedia. Även vid skrotning av enskilda aggregat ska ett skrotningsintyg skickas in till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. Skrotningsintyget skickas via e-tjänsten Årsrapport för kyl-/värmepumpsutrustning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Påfyllnadsförbud för vissa köldmedier efter 1 januari 2020

I enlighet med EU:s förordning om fluorerande växthusgaser; (EU) nr 517/2014 är det efter den 1 januari 2020 inte längre tillåtet att installera kylutrustning innehållande köldmedium med högre GWP-faktor än 2500. Det kommer heller inte att vara tillåtet att fylla på nytt köldmedium vars GWP-faktor överstiger 2500 vid service och/eller underhåll av kylutrustning med en fyllnadsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Två vanliga köldmedier som påverkas av regelverket är exempelvis R404A samt R507.

Ifall du har frågor om förbudet och vad det innebär för dig som operatör kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen alternativt er kylfirma.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad