Grönplan och blomster­­program

Grönytor och natur är viktiga för livskvaliteten i en stad. Solna stads grönplan anger inrikningen för hur stadens gröna offentliga miljöer ska utvecklas. Solna stad har även ett blomsterprogram för stadens planteringar runt om i staden.

Solna stads grönplan

Solna stads grönplan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. lägger grunden för hur Solnas gröna offentliga miljöer ska utvecklas för att Solna ska växa och utvecklas hållbart för alla solnabor. Grönplanen innehåller fem strategier för parker och natur i Solna.

Grönplanen avnvänds som ett underlag för fysisk planering i staden och fungerar även som planerings- och inriktningsdokument vid arbete med skötsel av grönska i staden.

En rätt planerad grönstruktur gynnar den biologiska mångfalden och gör
det möjligt för solnabor och besökare att ha nära till ett varierat utbud av
aktiviteter och upplevelser i park och natur.

Solna stads blomsterprogram Visa Dölj

Solnas blomsterprogram uppdateras årligen med ett nytt blomsterprogram, som omfattar vår-, sommar-, och höstblommor. Inspiration hämtas från olika teman, exempelvis färg, konst och liknande.

Blomsterprogrammet består av ettåriga växter, så kallade annueller, som planteras i urnor och rabatter runt om i staden. I april varje år inleds planteringen enligt blomsterprogrammet och mellan tio- och tjugo tusen plantor planteras i fler än 50 urnor och planteringslådor och tre rabatter.

Fler än 30 platser runt om i staden

Stadens ambition är att fördela blommorna så att så många som möjligt får glädje av blomsterprakten. Därför placeras blommorna på Solnas mest populära platser där många boende och besökare passerar.

Två teman för 2024

Under 2024 kommer stadens offentliga planteringar att följa två teman: De fyra elementen och Hela världens Solna. De olika elementen karaktäriseras av olika färgskalor, men även form och funktion. Hela världens Solna är det festligaste och mest lekfulla temat.

  • Eldens planteringar går i gula, orangea och röda toner med yvigt gräs och solrosor som ger volym och höjd. Prydnadspaprika och prydnadschilli planteras för att ytterligare symbolisera eldens hetta.
  • Luftens planteringar går i skira och pastelliga färger. Gräs, eukalyptus, sommarljus och verbena ger höjd till planteringarna och möjliggör för planteringarna att komma till liv med hjälp av vindar som passerar.
  • Jordens planteringar går i mörka toner som bryts av med inslag av vitt. Ätbara växter så som svartkål, rävsvans och jordgubbe symboliserar jordens förmåga att producera mat.
  • Vattnets planteringar går i blå och lila toner med inslag av gula och vita kontraster. Planteringarna ska föra tankarna till havet rika djur- och växtliv.
  • Hela världens Solna är ett mer generellt, festligt tema som ska spegla Solnas rika mångfald. Här blandas färger, former och material för att skapa ett så glatt och festligt tema som möjligt.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad