Schakt­tillstånd

För att få schakta inom allmän plats krävs ett schakttillstånd. Exempel på gatuarbeten är schaktning för dränering kring fastighet, nyförläggning av brunnar och ledningar eller borrning efter bergvärme.

Den som ska schakta på allmän plats ska följa Solna stads föreskrifter för arbete på allmän plats.

Schaktning för ledningar förutsätter att det till ansökan finns en bifogad ledningskarta från ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och att staden beviljar ett schakttillstånd.

Ansökan om schakttillstånd hanteras numera helt digitalt i verktyget ISY Case.

Genom din ansökan godkänner du att arbetet följer Solna stads föreskrifter för arbete på allmän plats (pdf) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Pågående schakttillstånd kan ses i Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under ”Stadsbyggnad och trafik".

När behövs schakttillstånd? Visa Dölj

Den generella regeln är att all schaktning (grävarbeten) på allmän plats kräver tillstånd.

Med schaktarbeten avses borrning, grävning, relining och öppning av brunnar. Det behövs också schakttillstånd vid ledningsarbeten. Exempel:

  • Gräva för dränering kring fastigheter
  • Gräva för ny brunn
  • Gräva för att lägga nya ledningar, kablar och rör
  • Borrning efter bergvärme

Du som har ett äldre ärende som behöver förlängas eller ändras Visa Dölj

Du som har ett äldre ärende och har ansökt i det gamla systemet, innan 8 juni 2020, och behöver förlänga eller göra ändringar ska använda den gamla blanketten för detta.

Gammal ansökan om schakt/ta-plan Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett (och eventuella bilagor) ska skickas med e-post till tekniskanamnden@solna.se

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad