Kamin eller annan eldstad

Här hittar du information om vad som gäller för installation och användning av kamin eller annan eldstad för trivseleldning.

I Solna värms omkring 90 procent av alla fastigheter idag av fjärrvärme. Andra sätt att värma upp fastigheter är värmepump, el-uppvärmning och värmepanna.

Energirådgivningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om olika typer av uppvärmningssystem för enbostadshus och flerbostadshus.

För information om installation, kontroll och avveckling av cisterner för brandfarlig vätska och spillolja, se sidan om cisterner.

Elda med ved inomhus

I Solna är så kallad trivseleldning tillåten. En kamin eller annan eldstad är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet. Men många av rökgasens ämnen kan vara skadliga för hälsan och orsaka problem för astmatiker och andra känsliga grupper.

Tänk på det här när du eldar

Du som eldar ansvarar för att eldningen inte medför några problem för omgivningen eller skapar onödig miljöpåverkan. För att undvika att grannar blir störda är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt. 

  • Det är förbjudet att elda med sopor och avfall eftersom det skapar dålig lukt, sotnedfall och föroreningar.
  • Det är inte heller tillåtet att elda impregnerat eller målat virke eller spån- och plywoodplattor.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bra information om hur man eldar rätt med ved inomhus för att minimera miljö- och hälsopåverkan.

Elda utomhus? Läs mer på sidan om trädgårdsavfall.

Störs du av eldningsrök från en granne? Läs mer på sidan om inomhusmiljö.

Bygglov eller bygganmälan för kamin eller annan eldstad Visa Dölj

Före installation av kamin eller annan eldstad ska en bygganmälan göras till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. I vissa fall kan det behövas bygglov. Läs mer under sidan om bygganmälan och bygglov för kamin och eldstad.

Om du ska installera en ny kamin eller annan eldstad bör du alltid välja en som är miljögodkänd för att minimera skadliga utsläpp till luften.

Sotning och brandskyddskontroll Visa Dölj

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Storstockholms brandförsvar ansvarar genom lagen om skydd mot olyckor (LSO) för båda aktiviteterna i Solna stad. Däremot utförs själva arbetet av de skorstensfejarmästare som är upphandlade i kommunen.

Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur och vem du kontaktar för sotning och brandskyddskontroll.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad