Nedskräpning

Skräp skadar miljön, kostar pengar och skapar otrygghet, helt i onödan. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning. Här hittar du som bor i Solna information om stadens arbete för minskad nedskräpning och vad du kan göra för att bidra.

Alla har ett ansvar att inte skräpa ner. Solna stad ansvarar för städning av parker, naturområden och längs stadens bil-, gång- och cykelvägar. I Solna finns också papperskorgar utplacerade längs gång- och cykelvägar, torg och vid en rad andra platser. De papperskorgar som staden har hand om töms regelbundet med olika intervaller. Intervallerna baseras på en bedömning av hur snabbt de olika papperskorgarna fylls.

Felanmäl nedskräpning och papperskorgar

Om du har upptäckt nedskräpning eller överfulla och trasiga papperskorgar kan du felanmäla det till Solna stad för åtgärd.

Här felanmäler du överfulla eller trasiga papperskorgar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skräpmätning

För att kunna sätta in rätt insatser och följa upp utvecklingen i staden kring nedskräpning är det viktigt att mäta och följa upp nedskräpningen över tid. Solna stad genomför årliga mätningar av den faktiska nedskräpningen genom organisationen Håll Sverige Rents initiativ ”Skräpfacit”. Skräpmätningar görs årligen på två platser i staden, runt Solna Centrum och i Bergshamra. De senaste skräpmätningarna har bland annat visat att vart tionde skräp är en snusprilla, men att det i särklass vanligast förekommande skräpet är cigarettfimpar som står för drygt två tredjedelar av allt skräp. 

Håll Sverige Rents webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur skräpmätningen går till. För information om skärpmätningen i Solna och för tillgång till skräpmätarrapporterna, kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad