Elsparkcyklar i Solna

Solna stad har sedan 2021 en trafiksäker lösning med fasta stationer för uthyrning och parkering av elsparkcyklar.

Under 2023 har staden avtal med elsparkcykelföretagen Voi och Lime. Det innebär att vi har en överenskommelse om villkor för upplåtelse av mark för deras uthyrning av elsparkcyklar inom Solna stad.

  • Tillståndet gäller uppställning av elsparkcyklar på någon eller flera av cirka femtio platser som pekats ut i ordningsföreskrifterna.
  • På varje plats ryms ett tjugotal elsparkcyklar och platserna är utspridda i Solnas alla stadsdelar.
  • Endast elsparkcyklar från uthyrare som har avtal med Solna stad får parkeras på dessa platser.

Här hittar du stationer för uthyrning och parkering av elsparkcyklar Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad