Boende­parkering

Boendeparkering innebär att du som är folkbokförd i Solna kan parkera din egen bil, tjänstebil eller motorcykel till lägre kostnad på gator markerade med P och tilläggstavlan "Boende Solna". För giltig parkering behöver du boende­parkerings­tillstånd och biljett.

De gamla papperstillstånden gäller angiven period ut. Du behöver sedan själv ansöka om ett digitalt boendeparkeringstillstånd. Läs längre ned på sidan.

Vem kan få boende­parkerings­tillstånd?

För att kunna få tillstånd om boendeparkering i Solna krävs att:

 1. du som ansöker är folkbokförd i Solna.
 2. du står som ägare av bilen, tjänstebilen eller motorcykeln som du söker tillstånd för.
 3. du uppfyller regler för boendeparkering.

Du kan även få boendeparkering för din arbetsgivares fordon eller om du har ett leasingavtal. Parkeringstillstånden är personliga och får inte lånas ut.

Ansök om boendeparkeringstillstånd

Tillstånd och biljetter för boendeparkering är digitala. Du ansöker om tillståndet via e-tjänsten nedan och betalar biljetten via någon mobilapp eller i en automat som är avsedd för boendeparkering.

Ansök om tillstånd boendeparkering Länk till annan webbplats.

Till ansökan som gäller tjänstebil/leasingbil behövs även blankett:

Blankett för boendeparkering av tjänstebil (pdf) Pdf, 587 kB.

Måste jag ansöka varje år?

 • Tillståndet för privatbilar förnyas automatiskt varje år, så länge inget har förändrats kring din folkbokföringsadress eller ditt fordon.
 • Tillstånd för tjänstebil eller leasingavtal måste förnyas varje år med ny ansökan och blankett.

Har du ett papperstillstånd?

De gamla papperstillstånden gäller perioden ut. Du behöver sedan själv ansöka om ett digitalt boendeparkeringstillstånd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har ett giltigt digitalt boendeparkeringstillstånd behöver du fortfarande ha ditt giltiga papperstillstånd i framrutan.

Boendeparkering - så parkerar du Visa Dölj

Med giltigt tillstånd om boendeparkering kan du parkera din bil i max 14 dagar i sträck om inget parkeringsförbud finns under perioden (exempelvis servicedag).

 • Parkera där det finns skyltar med P + tilläggstavlan "Boende Solna".
 • Tillståndet innebär inte att du är garanterad en parkeringsplats.
 • Parkeringsvakten kontrollerar att fordonets registreringsnummer har ett giltigt boendeparkeringstillstånd och att avgift är betald.
 • Du som har ett godkänt digitalt boendeparkeringstillstånd behöver inte lägga någon lapp i bilens framruta.
 • Om du har ett papperstillstånd behöver du fortfarande ha ditt papperstillstånd i framrutan.
 • Felparkering kan leda till böter och att fordonet flyttas på din bekostnad.

Vilka regler gäller för boendeparkering? Visa Dölj

 • Du som ansöker ska vara folkbokförd i Solna stad och stå som ägare av det fordon som du söker tillstånd för.
 • Du ska ha körkort/körkortstillstånd för fordonet.
 • Endast ett tillstånd för bil och ett tillstånd för MC kan utfärdas per personnummer.
 • Fordonet ska vara svenskregistrerat (personbil/lastbil med maximal totalvikt på 3,5 ton). Det får inte vara avställt eller ha körförbud.
 • Fordonet ska ha en godkänd kontrollbesiktning, vara försäkrat och skattat. Om du inte har en giltig försäkring eller om bilen är avställd, måste detta åtgärdas innan du kan ansöka om boendeparkering.
 • Om du eller tidigare ägare har anmält registreringsskyltarna till ditt fordon stulna kan du inte ansöka om boendeparkering i e-tjänsten. Vänd dig då till Solna stads kontaktcenter.
 • Husvagnar, släpfordon, efterfordon och Dolly (släpkärra som är avsedd att vara styraxel för påhängsvagn och som är utrustad med kopplingsanordning, vändskiva, för påhängsvagn) kan inte få boendeparkeringstillstånd.

Digital betalning av boendeparkering

Du betalar din boendeparkering genom att köpa en dygns- eller periodbiljett i någon av de appar som staden har samarbete med. Du kan också välja att köpa parkeringsbiljett i en automat som är avsedd för boendeparkering. Din parkering startar direkt och gäller för vald period. Lägsta avgift för boendeparkeringsbiljett är ett dygn.

Betala parkering i app - så gör du Visa Dölj

För att köpa boendeparkering anger du parkeringszon 8081 (eller
8082 för MC-boendeparkering). Följ instruktionerna i respektive app.

Mobill

 • Dygnsbiljett: Klicka på "korttidsparkering”. Skriv in registreringsnumret uppe i vänstra hörnet. Välj zon uppe i högra hörnet. Välj sedan önskad sluttid. De första 24 timmarna kostar 50 kronor. Därefter tillkommer en avgift på 5 kronor per timme.
 • Biljett för 30 eller 90 dygn: Klicka på "Långtidsparkering" längst ned på skärmen. Välj fordon och ange sedan zon 8081.
 • Mobills webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkster

 • Dygnsbiljett: Klicka på "Ange zonkod" och ange 8081. Välj "korttidsparkering" högst upp på skärmen. Klicka på klockan och ange önskad sluttid. De första 24 timmarna kostar 50 kronor. Därefter tillkommer en avgift på 5 kronor per timme.
 • Biljett för 30 eller 90 dygn: Klicka på "Ange zonkod" och ange 8081. Välj "Långtidsbiljetter" högst upp på skärmen och välj den period du önskar (30 eller 90 dygn). Klicka därefter på "Välj bil och köp biljett".
 • Parksters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EasyPark

 • Dygnsbiljett: Klicka på "Ange områdeskod" högst upp på skärmen och ange 8081. Välj "Boendeparkering", snurra hjulet till önskad sluttid. De första 24 timmarna kostar 50 kronor. Därefter tillkommer en avgift på 5 kronor per timme.
 • Biljett för 30 eller 90 dygn: Klicka på "Ange områdeskod" högst upp på skärmen och ange 8081. Välj sedan "Periodbiljett Boende" och därefter den period du önskar (30 eller 90 dygn). Bekräfta köpet.
 • EasyParks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Priser för dygn- period- och långtidsbiljetter Visa Dölj

Boendeparkering dygn

50 kr/dygn, därefter 5 kr/påbörjad timme.
Möjlighet finns att köpa dygn för dygn.

Boendeparkering period

Köps som periodbiljett eller långtidsbiljett (se val i appen)
30 dygn: 450 kr
90 dygn: 1350 kr

Boendeparkering MC, dygn

20 kr/dygn, därefter 2 kr per timme.

Boendeparkering MC, period

30 dygn: 150 kr
90 dygn: 450 kr

Notera att boendeparkeringstillstånd för MC gäller på samtliga p-platser som är skyltade med ”Boende Solna".

Betala boendeparkeringen i parkeringsautomat Visa Dölj

Det finns 129 stycken p-automater utspridda runt om i staden där du kan betala din boendeparkering.

Du kan köpa boendeparkering per dygn, eller för en period om 30 dygn eller 90 dygn. Din parkering startar direkt och gäller för valt intervall.

Parkeringsvakten kontrollerar digitalt i sin handdator att fordonets registreringsnummer har ett giltigt boendeparkeringstillstånd och att avgift är betald. En köpt biljett är knuten till ett fordon och återlöses ej.

Observera att det inte går att byta registreringsnummer eller ångra köpet i en p-automat. Har du behov av det, bör du använda någon av app-alternativen.

De äldre p-automaterna finns kvar i staden, dock ska de vara täckta med huvor med information kring digital betalning. Dessa automater går inte att använda och kommer så småningom att bortmonteras.

Särskilda regler för boendeparkering

Tjänstebil och leasingavtal Visa Dölj

Du kan få boendeparkering för arbetsgivarens fordon eller om du har ett leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.

Om du har tjänstebil eller leasingbil ansöker du om boendeparkering genom att fylla i blanketten Ansökan om tillstånd för boendeparkering. Därefter scannar du in blanketten och bifogar den i ansökan om boendeparkering eller postar den till adressen på blanketten.

Tjänstefordon registrerade på privatperson, exempelvis med enskild firma, måste komplettera med tjänstebilsintyg per post eller besöka receptionen i stadshuset då detta inte går att genomföra i e-tjänsten.

Lånebil eller hyrbil Visa Dölj

Du får inte boendeparkeringstillstånd för låne/hyrbil, om inte bilen är ersättning för en egen skadad bil. Du kan då få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd, som utfärdas i receptionen i Solna stadshus.

Vad gäller om jag byter bil? Visa Dölj

 • Vid fordonsbyte ansöker du om ett nytt boendeparkeringstillstånd via e-tjänsten.
 • Om du har en giltig parkeringsbiljett ringer du till aktuellt parkeringsbolag och ändrar ditt registreringsnummer.
 • Om din parkeringsbiljett är köpt i parkeringsautomat går det inte att byta registreringsnummer. Du måste då köpa en ny boendeparkering för att din parkering ska vara giltig.

Jag har köpt ny bil och behöver tillfälligt tillstånd Visa Dölj

Om du har köpt en helt ny bil och begärt bilen påställd kan det ta några dagar innan uppgifterna syns i registret. Då kan du få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd som är giltigt i 14 dagar. För att få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd behöver du visa ett köpekontrakt/leasingavtal samt ett intyg som visar att bilen är begärd påställd.

Kontaktcenter hjälper dig Öppnas i nytt fönster.

Jag betalade för flera dygn och det blev dyrare! Visa Dölj

Boendeparkering kostar 50 kr första dygnet och därefter 5 kr per påbörjad timme. Möjlighet finns att istället köpa biljett dygn för dygn.

Du kan också välja periodbiljett eller långtidsbiljett (se val i appen):

30 dygn = 450 kr
90 dygn = 1350 kr

Tillfälliga tillstånd - nyinflyttad till Solna Visa Dölj

Du kan få ett tillfälligt tillstånd om du nyligen flyttat till Solna.

För att intyga flytt till Solna innan uppgifterna registrerats bifogas bostadskontrakt alternativt köpekontrakt (tillfälligt tillstånd utfärdas tidigast för det datum som står på köpe- eller hyreskontrakt och i max fyra veckor).

Kontakta eller besök kontaktcenter Öppnas i nytt fönster. för mer information.

Tillfälliga tillstånd - ersättningsfordon vid stöld, reparation Visa Dölj

Du kan få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd om du kan visa upp en polisanmälan eller verkstadskvitto på att ditt fordon är på reparation.

Vid stöld ersätts inte köpt boendeparkering utan detta får regleras via egen försäkring.

Behandling av personuppgifter - dataskyddsförordningen (GDPR) Visa Dölj

Måste jag förnya tillståndet? Visa Dölj

Tillståndet för privatbilar förnyas varje år automatiskt så länge samma förutsättningar gäller.

Boendeparkeringstillstånd för tjänstebil/leasingavtal måste förnyas varje år med ny ansökan och blankett.

Ansökan boendeparkering tjänstebil (pdf) Pdf, 587 kB.

Kan jag låna ut mitt tillstånd? Visa Dölj

Parkeringstillstånden är personliga och får inte lånas ut eller överlåtas. Missbruk kan leda till att tillståndet dras in.

Vi har flera bilar i hushållet - hur gör vi? Visa Dölj

Endast ett tillstånd för bil och ett tillstånd för MC kan utfärdas per person. Om ni har fler fordon i hushållet kan en annan person med körkort/körkortstillstånd ansöka om parkeringstillstånd för det fordonet. Du som ansöker ska stå som registrerad ägare av fordonet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad