Mark­upplåtelse

För att få tillstånd att ställa upp exempelvis byggställningar, containrar, uteservering, försäljningsstånd, ordna musikarrangemang eller torgmöten på offentlig plats behövs ett tillståndsbevis från Polismyndigheten för markupplåtelse.

Den generella regeln är att det behövs en markupplåtelse för att använda en offentlig eller allmän plats om användningen inte överensstämmer med det ändamål som platsen är avsedd för.

Vägar, gator, trottoarer eller parker, det vill säga en plats som ofta används, klassas som offentlig plats. Platsen ägs oftast av staden, men även privat mark kan räknas som offentlig plats om platsen är tillgänglig för allmänheten och upplevs som allmän.

Pågående markupplåtelsetillstånd kan ses i Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under "Stadsbyggnad och trafik".

Ansökan sker hos polisen

För att använda offentlig (allmän) plats behöver du ett polistillstånd enligt ordningslagen. Detta för att myndigheterna ska bevaka säkerheten och framkomligheten för allmänheten. Nedan finns några olika länkar till alternativ som är vanligt förekommande. Är du osäker klicka på länken för Offentlig plats – ansök om övriga tillstånd.

Taxa Visa Dölj

Polisen tar ut taxa för handläggning. Utöver den tillkommer kommunens avgifter.

Här finner du avgifter för upplåtelser av offentlig plats Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster. som gäller från 1 januari 2024.

Handläggningstid Visa Dölj

Ansök gärna minst två månader i förväg.

  • Polisens handläggningstid tar generellt mellan 1–8 veckor, från att deras avgift är betald.
  • Stadens tid för att lämna synpunkter är 1–3 veckor.

Hjälp med ansökan Visa Dölj

Vill du veta mer om hur du ansöker om markupplåtelse? Besök då tillståndsguiden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad