Cykla i Solna

Det finns bra skäl att cykla istället för att välja andra färdsätt. Det är billigt, ger motion och är bra för miljön. I Solna finns många cykelvägar.

Cykelkarta

I cykelkartan hittar du de cykelvägar som går genom staden samt var du kan parkera och pumpa däcken på cykeln. Cykelkartan är ett bra stöd för att hjälpa dig som cyklar att hitta rätt.

Zooma in på den interaktiva kartan för att se cykelvägar, var du har närmsta cykelparkering eller pumpstation.

Du hittar även cykelvägar i hela Stockholmsregionen på trafiken.nu Länk till annan webbplats., som kan vara ett bra stöd för dig som cyklar.

Cyklistvelometern 2024 – tyck till om cyklandet i Solna

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning från Cykelfrämjandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där du som kommuninvånare får tycka till om cyklingen här i Solna. Enkäten öppnade 1 juni och går att besvara till och med 31 augusti.

Besvara enkäten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Cykelplan och förbättringar 2024

I maj 2016 antogs Solna stads cykelplan Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster., med syfte att skapa förutsättningar för att göra cykeln till ett mer attraktivt transportmedel för Solnaborna, på kort och lång sikt.

I takt med att Solna växer ska staden underlätta för alla som vill ta sig fram på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. Utvecklingen av cykelinfrastrukturen är därför en fortsatt prioritering för året.

Cykelarbeten i Solna under 2024

Upprustning av cykelväg vid Ekelundsbron (slutfört) Visa Dölj

Sträckan mellan Pampas Marina och Ekelundsbron utgör en del av Sundbybergsstråket, ett av de mest trafikerade stråken inom kommunen med cirka 4000 cyklister varje dag. Sträckan ska rustas upp i två etapper där Ekelundsvägen utgör etapp ett och Ekelundsbron utgör etapp två.

Gång- och cykelvägen på Ekelundsvägen breddades under 2021 från tre till fem meter och en del av sträckan fick en rakare sträckning under bron.

Ekelundsbron rustas upp med start 2022 och en del av sträckan på Ekelundsvägen (etapp ett) asfalteras om.

Arbetet beräknas vara klart under våren 2023.

Upprustningar längs Galoppvägen/Fröfjärdsparken (slutfört) Visa Dölj

Galoppvägen är en del av Märstastråket som sträcker sig i 210 meter från Sollentuna till Hagalunds företagsområde. Galoppvägen görs nu om till cykelbana av regional standard (3,25meter) med breda gångbanor. På hela sträckan uppdateras belysningen för ökad trivsel och trygghet.

Delen av Galoppvägen som berörs kommer att stängas av från biltrafik i sin helhet. Gatan kommer att ersättas av breda trottoarer, belysningsstolpar med planteringar och nya träd. Två stycken nya papperskorgar som är anpassade för människor i rörelse, som cyklister sätts upp.

Trottoarerna görs 2,5–3 meter breda och cykelbanan 3,25 meter bred.

Igenom parken breddas den tidigare 3 meter breda gång- och cykelvägen till 5 meter, även på bron, där parksoffor flyttats till brofästena. Träd flyttas och lekparken och planteringar renoveras, med fokus på tryggheten för utspringandes barn.

Arbetet påbörjades 2022 och beräknas, efter vinterstopp vara klart till sommaren 2023.

Trafiksäker korsning vid Frösundaleden Circle K Visa Dölj

Sträckan är en del av det regionala cykelstråket Huvudstastråket som löper längs med Frösundaledens södra sida.

En sträcka på 250 meter breddas stråket från 3 till 5 meter, med gemensam gång-och cykelbana. Detta kompletteras med gångpassager på delar av stråket med korsade gångbanor till anslutande vägar.

Tydlighet och ökad trafiksäkerhet skapas vid korsningen Frösundaleden-Huvudstagatan genom breddning av gång- och cykelpassage.

Belysningen anpassas och förbättras med energieffektiva armaturer. Under arbetet kommer vissa belysnings- och trafiksignal-stolpar att behöva flyttas.

Arbetet startar vintern 2023 och beräknas vara färdigt våren 2024.

Regionalt cykelstråk vid Huvudsta centrum Visa Dölj

Sträckan är cirka 400 meter lång och en del av det regionala cykelpendlingstråket Sundbybergstråket. Längs med sträckan finns en park och en tunnelbanestation där många människor och cyklister behöver kunna mötas på ett tryggt sätt.

Cykelbanan breddas till ett regionalt cykelstråk och tydliga övergångar mellan cykel och gångtrafikanter skapas.

Belysningen anpassas och förbätras med energieffektiva armaturer.

Arbetet genomförs under 2023-2024.

Upprustning mellan Överjärva gård och Sollentuna Visa Dölj

Det regionala Märstastråket löper från Överjärva gård till Sollentuna. Delar av sträckan ska breddas till regional standard och få en ny beläggning. Belysningen längs sträckan ses över. Dessutom ska cykelparkeringsplatser anläggas på delar av sträckan.

Arbetet startade vintern 2023 och beräknas färdigt sommaren 2024.

Cykelvänlig arbetsplats

Det ska vara smidigt att cykla till jobbet. Därför är Solna stad en del av projektet Cykelvänligast. Här får arbetsplatser tillgång till ett nätverk för inspiration och stöd. Deltagarna har också chans att vinna utmärkelsen "cykelvänligast arbetsplats". Deltagandet är kostnadsfritt.

Läs mer och tävla med Cykelvänligast. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solna stads cykelkurs

Solna stad ordnar tillsammans med Cykelfrämjandet två gånger varje år cykelkurser för dig som är nybörjare eller som kan cykla litegrann. Kursen vänder sig till vuxna och ungdomar.

Anmälan till kommande kurser annonseras på Solna stads webbplats, Solna stads Facebooksida samt på Cykelfrämjandets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergivna cyklar Visa Dölj

Varje år märker Solna stad ut cyklar som vi misstänker är övergivna. De cyklar som ägarna inte flyttar tar kommunen bort. Cyklarna flyttas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Solna stad flyttar inte på en cykel utan att först försöka nå ägaren. I samband med rensningen märker kommunen ut cyklarna med en lapp som informerar om att den kommer att omhändertas inom en viss tidsperiod, vanligen en till två veckor. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till en låst uppställningsplats. Alla cyklars ramnummer och märke registreras tillsammans med var den hämtades. Polisen meddelas i samband med flytt.

Saknar du din cykel?

Cyklarna finns tillgängliga hos kommunen i tre månader efter de beslagtagits. Ring stadens kontaktcenter för att få tillbaka din cykel.

Vintercykling i Solna Visa Dölj

Solna stad sopsaltar cykelvägarna så att du som bor, pendlar eller av annan anledning cyklar i Solna ska kunna göra det även under vintertid. Tänk på att använda reflex, hjälm och lysen samt att klä dig varmt!

Genom Solnakartan kan du se vilka cykelvägar som har prioriterat underhåll under vintertid.

Solnakartan - prioriterat underhåll på gång- och cykelvägar i Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snöröjning och halkbekämpning av stadens cykel- och gångbanor

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad