Besöks­parkering

Som tillfällig besökare i Solna betalar du avgift för att parkera i Solna, alla dagar dygnet runt.

Solna stad har infört en ny parkeringsmöjlighet: "Boendeparkering natt (18-08 alla dagar)". Skylten sätts upp på ett antal platser som hittills varit vigda åt besöksparkering, men där man nu kan stå med sitt boendeparkeringstillstånd.

Avgifter för besöksparkering

  • Taxa A (Områdeskod 8010): 15 kronor per timme (max 120 kronor
    per dygn)
  • Taxa B (Områdeskod 8020): 25 kronor per timme
  • Taxa C (Områdeskod 8030): 25 kronor per timme
  • Taxa D (MC-parkering): 5 kronor per timme (max 40 kronor per dygn)
    Denna taxa gäller enbart när du står på en parkering med skyltning för MC-parkering. Parkerar du en motorcykel på vanlig besöksparkering gäller taxa A, B eller C.

Karta över zonindelningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betala med din telefon

Enklast betalar du parkeringsavgiften med din telefon. Du väljer själv om du vill betala parkeringen med app, sms eller talsvar.

I staden finns ett antal områdeskoder. Observera att områdeskoderna kan skilja mellan vanlig gatuparkering och parkering på tomtmark.

Solna stad har samarbete med tre olika aktörer för telefonbetalning av parkering. Läs mer om villkor, hur du använder tjänsten och ansluter dig på respektive aktörs webbsida.

Din parkering startar direkt och gäller för valt intervall. Parkeringsvakten kontrollerar att du har en giltig betalning mot ditt registreringsnummer. En köpt biljett återlöses ej. Observera att det för tilläggstjänster som exempelvis pappersfaktura kan tillkomma extra avgifter.

Betala besöksparkering med sms Visa Dölj

Du som inte har en smartphone kan betala besöksparkering via sms. Läs mer på respektive aktörs webbsidor om SMS-betalning:

Parkster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betala parkeringen i parkeringsautomat

Ett utbyte, där vi uppgraderat våra parkeringsautomater till att bli helt digitala utan biljett, är nu klart. Det finns 144 stycken p-automater utspridda runt om i staden.

I de nya automaterna följer du instruktionerna för att köpa besöksparkering per dygn eller timme. Din parkering startar direkt och gäller för valt intervall. Parkeringsvakten kontrollerar att du har en giltig betalning mot ditt registreringsnummer. En köpt biljett är knuten till ett fordon och återlöses ej.

Observera att det inte går att byta registreringsnummer eller ångra köpet i en p-automat. Har du behov av det, bör du använda någon av app-alternativen.

Genom att trycka på skärmen och på ”kontrollera pågående parkering”, kan du kontrollera om ditt köp gått igenom.

De äldre p-automaterna finns kvar i staden, dock ska de vara täckta med huvor med information kring digital betalning. Dessa automater går inte att använda och kommer så småningom att bortmonteras.

Motorcykelparkering Visa Dölj

MC-parkering kostar 5 kronor per timme (max 40 kronor per dygn).

Denna taxa gäller enbart när du står på en parkering med skyltning för MC-parkering. Parkerar du en motorcykel på vanlig besöksparkering gäller taxa A, B eller C.

Karta på MC-parkeringar i Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bussparkering Visa Dölj

I dagsläget så har staden enbart en uppställningsplats för bussar på Kolonnvägen.

Vid önskemål om bussparkering på övriga platser i Solna, ta kontakt med Kontaktcenter på telefon 08-746 10 00 eller via mejl på kontakt@solna.se

Kontaktcenter tar då kontakt med tekniska förvaltningen som kommer besvara förfrågan.

För att staden ska kunna anordna bussparkering så behöver man höra av sig minst 2–3 arbetsdagar innan den dagen man önskar parkering. Staden kan då anordna parkering längs med Storgatan. Vid behov kan staden även anordna parkering på Ekelundsvägen.

Cykel- och mopedparkering Visa Dölj

Samma regler gäller för moped som för MC. Har ditt fordon en registreringsnummerplåt ska du betala för parkeringen, alternativt ställa dig på en MC-plats.

Har du en tvåhjulig moped klass II eller cykel får du parkera den på gång- eller cykelbana. Du får dock aldrig parkera så att den står trafikfarligt eller hindrar annan trafik.

Husvagnar och andra släpvagnar Visa Dölj

Husvagnar och släpvagnar räknas till fordonsslaget släpfordon och ska som grundregel vara registrerade.

Tidsbegränsning, avgiftsplikt och andra villkor för parkering gäller på samma sätt för husvagnar och andra släpvagnar som för bilar.

Vid kantstensparkering ska släpfordonet placeras intill kantstenen i och längs med tillåten färdriktning och vid parkering med markerade rutor med alla hjul inom markeringen. Släpfordonet är ett eget fordon och vid avgiftsbelagd parkering ska avgift erläggas om släpfordonet ej är ihopkopplat med annat fordon.

Husbil Visa Dölj

Husbil får parkeras utmed kantsten. Parkering medges med avgift enligt taxa. Parkeringsförbud råder under servicedagar. Tänk på specifika regler om husbilen väger över 3,5 ton. Läs mer på Parkering av fordon med totalvikt över 3,5 ton Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad