Skötsel av stadens vägar

Trafiken påverkar miljön i Solna och staden arbetar kontinuerligt med att upprätthålla god skötsel av vägarna. Skadade vägar påverkar framkomligheten och trivseln för stadens trafikanter.

När vinterväglag råder ska såväl stadsgator som mindre gator och cykelbanor snöröjas och halkbekämpas. Läs mer om hur staden arbetar med snöröjning.

Målning av ytor i stadsmiljön

Målning av övergångsställen, cykelbanor och andra trafikmarkeringar är ett löpande arbete i staden, där det sker en årlig översyn men där behovet kontinuerligt kontrolleras. Vid bedömning av befintliga målningar så dras gränsen för ommålning om en målning tappat mer än 30 procent av sin färg.

Målning av ytor - så går det till Visa Dölj

Målning i stadsmiljön är både väder- och årstidsberoende. På vintern kan av förklarliga skäl ingen målning genomföras, och det är först efter avslutad sandupptagning som möjligheten åter finns. Det kommer därför finnas delar av året när lite eller ingen målning i stadsmiljön kan genomföras, medan det under till exempel sommartid ges goda möjligheter för detsamma.

Prioriterade målningar

Målning prioriteras på platser där behovet av fullgod målning är som störst. Exempelvis utanför skolor, daghem, äldreboende och handikapplatser. Utöver det är det prioritering på större vägar med höga trafikflöden.

Parkeringsrutor och gulmarkeringar

Bedömning av tillkommande och nya parkeringsrutor görs kontinuerligt utifrån hur stadsmiljön förändras. Detsamma gäller hanteringen av gulmarkeringar för exempelvis lastzoner, infarter och liknande i gatumiljön, där målningen ingår i det årliga målningsprogrammet.

Potthål

Potthål är ett eller flera hål i vägbanan som uppkommer när vägbanan underminerats underifrån. Potthålen uppstår oftare i kallt klimat, genom att vatten i vägkroppen sväller när det fryser till is. När potthålet väl har bildats växer det genom att material fortlöpande rivs loss ur vägbanan.

Felanmälan av potthål Visa Dölj

De felanmälningar av potthål som inkommer till stadens kontaktcenter granskas dagligen. I de felanmälningar där dokumentation i form av bild medföljer kan potthålet analyseras snabbare och i de fall där åtgärd behövs skickas till ansvarig entreprenör för utförande. De potthål som är extra känsliga, på grund av exempelvis storlek eller djup, markeras så forts som möjligt för att bilister på bästa sätt ska kunna undvika dessa.

Under vår, sommar och höst åtgärdas potthål genom att de fylls igen med asfaltslösning. Vintertid kan en tillfällig lagning göras med grus eller liknande material, då potthål inte kan åtgärdas enligt normal standard under perioder med mycket snö och is.

Du felanmäler potthål via Solna stads felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säker trafik på stadens bostadsgator

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i stadens korsningar. I dokumentet Klipp häcken! Pdf, 297 kB, öppnas i nytt fönster. hittar du som fastighetsägare med tomt några enkla åtgärder att genomföra före och under sommaren för att göra sikten fri i korsningar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad