Fjärrvärme och elnät

I Solna får omkring 90 procent av alla fastigheter i staden sitt varmvatten och sin värme från fjärrvärme. Här hittar du information om fjärrvärme i Solna och Solnas elnät.

Fjärrvärme i Solna

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme med hjälp av strömmande varmt vatten i rör under marken. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. I Solna får omkring 90 procent av alla fastigheter i staden sitt varmvatten och sin värme från fjärrvärme. Solnas fjärrvärme produceras av det kommunägda fjärrvärmebolaget Norrenergi, framför allt i Solnaverket i Solna Strand.

Ungefär 98 procent av Norrenergis produktion sker med återvunna och förnybara bränslen. De två största värmekällorna är biobränslen och renat varmt avloppsvatten från reningsverket i Bromma. Norrenergis fjärrvärme är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval sedan år 2008. Norrenergi producerar även miljömärkt fjärrkyla.

Norrenergi:s webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mer information om Solnas fjärrvärme. Här får du också tips och råd om hur du kan ta hjälp av Norrenergi för att trygga och optimera uppvärmningen Länk till annan webbplats. och hur du går till väga för att ansluta dig till fjärrvärme Länk till annan webbplats. eller fjärrkyla Länk till annan webbplats.

Solnas elnät

Det är Vattenfall AB som äger det lokala elnätet i hela Solna stad. Som boende eller verksam i Solna är du bunden till den nätägare sköter stadens elnät. Du kan bara välja om du vill vara påkopplad på elnätet eller inte. Läs mer om elnätet på Vattenfalls webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som boende eller verksam i Solna kan du däremot köpa el från vilken elleverantör som helst. Det finns flera olika elleverantörer att välja mellan och på flera oberoende webbplatser kan få vägledning och hjälp att jämföra elleverantör efter bland annat pris, bindningstid samt miljöpåverkan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad