Kartor och tjänster

Du kan beställa detaljerade kartor över Solna i digital form eller i pappersformat. Regelbundet görs också flygningar över Solna för att flygfotografera marken.

Produkter att beställa

Nybyggnadskarta

  • Skala 1:400 - 1:500
  • Nybyggnadskartan ligger till grund vid ansökan om bygglov.
  • Det finns fyra olika typer av nybyggnadskarta, Typ A, B, C eller D.
  • Byggprojektets innehåll styr vilken karta som ska användas. En guide hittar du på sidan Åtgärder - vad vill du göra?
  • Det är alltid bygglov som avgör vilken typ av karta du behöver.

Baskarta

  • Skala 1:400 - 1:2000
  • Baskartan är ett utdrag ur stadens kartdatabas.
  • Baskartan används framför allt vid tidig planering.
  • I de flesta fall är baskartan inte ett tillräckligt underlag för bygglovsansökan.

Laserdata

Här kan du beställa punktmoln, höjddata med 1,5 eller 10 meters grid, terrängmodell och byggnader i 3D.

Ortofoto

När kartan inte räcker till ger ortofotot en mer detaljerad bild av landskapet. Ett ortofoto är en bearbetad, skalriktig flygbild, fotograferad rakt uppifrån (lodbild). Våra ortofoton täcker hela Solna och levereras i TIFF-format med en upplösning på 0,08 m/pixel. Andra format kan tillhandahållas mot handläggningskostnad.

Tjänster som går att beställa

Lägeskontroll

En byggnads läge kontrolleras i plan och höjd i förhållande till det beviljade bygglovet. Mätning utförs normalt efter formsättningen av grunden.

Gränsutvisning

En fastighetsgräns markeras med stakkäpp eller annan enklare markering enligt kommunens baskarta. Gränsutvisning är ingen förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande.

Grovutstakning

Vi markerar ut placeringen av byggnationen med stakkäpp eller annan enklare markering, inför t ex schaktning eller byggnation med mindre noggrann placering.

Övriga mätningsuppdrag

Till exempel inmätning av objekt som inte ingår i kommunens baskarta.

Solnakartan Visa Dölj

Solnakartan gör det lättare för dig som söker kommunspecifik information att hitta vad du söker. Solnakartan innehåller idag bland annat info om återvinningsstationer, detaljplaner, stadens servicedagar, cykelvägar och prioriterade vägar för vinterväghållning.

Hur fungerar Solnakartan?

Kartan är interaktiv, vilket innebär att du kan välja mellan ett antal olika kartlager med information samt att du också kan söka efter adresser.

Bakgrundskartan kan ses som just karta eller som ett flygfoto, från olika årtal. Det finns möjlighet att göra enklare skisser och att skriva ut.

Solnakartan Länk till annan webbplats.

Om koordinatsystem i Solna Visa Dölj

Koordinatsystem i plan

Solna stad använder sedan år 2010 det plana systemet SWEREF 99 1800.

SWEREF 99 1800 är en lokal projektion till det nationella geodetiska referenssystemet SWEREF 99, med medelmeridian på 18.00 grader ost om Greenwichmeridianen.

Koordinatsystem i höjd

Den 4 februari 2013 lämnade staden höjdsystemet RH00 och gick över till RH2000, som är en större höjdmodell där triangelnätet utvecklats i samarbete med de nordiska länderna. Utgångspunkt för detta höjdsystem finns i Holländska "Noormal Amsterdam Peil".

Nivåskillnaden mellan RH00 och RH2000 blir +52 centimeter.

Exempel: Nuvarande fix med höjd +10.00m i RH00 får den nya höjden +10.52m i RH2000.

Viktigt! Kontrollera alltid att referenssystem överensstämmer i plan och höjd mellan levererade koordinater och ditt projekt.

Vid frågor om detta kontakta gärna oss på Kart- och mätavdelningen.

Information om flygfoton Visa Dölj

Snedbilder

Snedbilder eller utsiktsbilder är flygbilder som är fotograferade från helikopter i vinkel mot aktuellt objekt. Bilderna kan användas som presentation, till publikation och för utsmyckning.

Ortofoton

När kartan inte räcker till ger ortofotot en mer detaljerad bild av landskapet. Ett ortofoto är en bearbetad, skalriktig flygbild, fotograferad rakt uppifrån (lodbild). Våra ortofoton täcker hela Solna och levereras i TIFF-format med en upplösning på 0,08 m/pixel. Andra format kan tillhandahållas mot handläggningskostnad.

Nya foton kan beställas. Du hittar flygfoton mellan år 2020-2021 i Solnakartan Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad