Råsunda centralskola. Ett flervåningshusmed gångväg och träd utanför.
Parkvägen 4, 169 35 Solna
Kommunal, 7-9
Visa karta

Råsunda central­skola

Råsunda centralskola är en grundskola för årskurserna 7–9. Skolan har ett centralt läge mitt i Råsunda och nära kommunikationer. Organisationen är modern, med eleven i centrum. Fokus för organisationen är att eleverna ska utveckla sina kunskaper och förmågor och känna trivsel och trygghet.

Solna centralskola finns i moderna lokaler från 2018 på Parkvägen 4. Den utökades sommaren 2021 med ytterligare skolsalar i samma byggnad. Varje årskurs har egna ljusa och fina lärosalar, grupprum, toaletter, sällskapsytor med soffor samt arbetslagsrum för lärarna. De gemensamma ämnessalarna är modernt utformade för lärande och för att möta dagens behov. I den fräscha skolmatsalen lagas skollunchen i tillhörande storkök.

Solna centralskola har en skolgård som nyligen blivit större och utformats tillsammans med eleverna. Här finns till exempel möjlighet att spela pingis, basket och schack, eller bara umgås.

Trygghetsarbete

På Råsunda centralskola ska varje elev komma till sin rätt. Det innebär att eleverna, utöver att nå goda kunskapsresultat, ska känna sig trygga och trivas i skolan. Klassernas social mentorer är centrala i det arbetet, tillsammans med skolans Trygghetsteam där även skolans kuratorer deltar. Skolan samarbetar också med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsa

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och verkar förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen. Den bidrar till att skapa en skolmiljö som är bra för alla elevers lärande, utveckling och hälsa. I skolans elevhälsa ingår skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.
Tillsammans omfattar elevhälsan medicinsk, psykologisk, psykosocial
och specialpedagogisk kompetens.

Kontaktinformation

Råsunda centralskola

08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Tillfördnad rektor, Åsa Östlin Eriksson
asa.ostlin-Eriksson@solna.se

Biträdande rektor

Åk 7-9
Hanna Adolfi
hanna.adolfi@solna.se

Biträdande rektor och administrationsansvarig

Åk 7-9
Mårten Hagman
marten.hagman@solna.se

Studie- och yrkesvägledning

Åk 7-9
Jeanette Pettersson
jeanette.pettersson@solna.se

Skolsköterska

Gülseren Türk
gulseren.turk@solna.se

Administration

Mårten Hagman
Joceline Romero Massu

Karta

Senast uppdaterad