Värmepump

I Solna värms omkring 90 procent av alla fastigheter idag av fjärrvärme. Andra sätt att värma upp fastigheter inkluderar värmepump, el-uppvärmning och värmepanna. Här hittar du information om vad som gäller om du ska installera en värmepump.

Energi- och klimatrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om olika typer av uppvärmningssystem för enbostadshus och flerbostadshus.

För information om installation, kontroll och avveckling av cisterner för brandfarlig vätska och spillolja, se sidan om cisterner.

Installera värmepump

En värmepump kan utvinna värme från luft, vatten och mark. För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs tillstånd från Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning i god tid innan arbetet med installationen kan påbörjas (läs mer nedan).

För värmepumpar som hämtar värme från luften (luftvärmepumpar) finns idag inte något krav på anmälan eller tillstånd. Tänk dock på att buller från en luftvärmepump inte ska orsaka störning för dig själv eller dina grannar.

Ansökan och anmälan om värmepump Visa Dölj

För en värmepumpsanläggning med en uttagen eller tillförd effekt av mindre än 10 megawatt krävs en ansökan om tillstånd för värmepump. För en värmepumpsanläggning med en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt krävs en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Innan du skickar in anmälan eller ansökan för bergvärmepump är det viktigt att du läser igenom Informationsbladet för bergvärmepumpar Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster..

Anmälan/ansökan av värmepump görs via e-tjänsten för ansökan och anmälan om värmepump. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För jord- och bergvärmepumpsanläggning i vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Kontakta Solna stad via kontaktcenter för mer information.

En värmepump innehåller köldmedier och kan beroende på mängd av köldmedia behöva kontrolleras med återkommande intervall. Läs mer på sidan om köldmedier.

Ledningar och tunnlar

I planeringen av installation av en värmepump kan du behöva ta reda på var tunnlar och ledningar för el, tele, vatten, avlopp och gas ligger i förhållande till det planerade borrhålet. Med hjälp av Ledningskollen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan kontakt med berörda ledningsägare tas. För information om stadens VA-ledningsnät, kontakta Solna Vatten AB via kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad