Arenastaden
Arenastaden
Bostäder, Företagslokaler, Fritid & rekreation, Trafik & infrastruktur

Arenastaden

Den nya stadsdelen Arenastaden har snabbt blivit ett av regionens mest besökta områden och populäraste företagsstäder.

Arenastaden är en ny levande stadsdel i Solna med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Med Friends Arena och Mall of Scandinavia har stadsdelen utvecklats till ett av Stockholmsregionens mest populära besöksmål. Intill stadsdelen ligger naturreservatet Råstasjön.

Företagsstaden

I Arenastaden finns flera av Sveriges modernaste kontor. Många stora företag och organisationer har valt att placera sina huvudkontor och stora delar av sin verksamhet i den nya stadsdelen – ett kvitto på områdets attraktionskraft. Här har bland andra SEB, Telia, Siemens och Vattenfall valt att förlägga hela eller delar av sina verksamheter.

Knytpunkt för kollektivtrafik

Det är lätt att ta sig till Arenastaden. Pendeltågsstationen Solna station knyts samman med tvärbana och flera busslinjer i stadsdelen, som ligger i anslutning till E4, med närhet till Arlanda. Samtidigt byggs tunnelbanan ut med den nya gröna linjen från Odenplan till Arenastaden, via Hagastaden och Södra Hagalund.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad