Tyck till om planer

När Solna stad har tagit fram ett plan­förslag som är på samråd eller granskning har fastighets­ägare, enskilda Solnabor, läns­styrelsen, kommunala myndig­heter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna syn­punkter på förslaget.

Planer på samråd

Inga planer på samråd just nu.

Planer på granskning

Inga planer på granskning just nu.

Hur tycker jag till om en plan?

Ange vilken plan på samråd eller granskning du vill yttra dig om, i formuläret som visas på denna sida. Om det inte finns några planer på samråd eller granskning just nu, visas inget formulär.

Vi behöver ditt namn och din adress för att kunna bedöma om du är sakägare. Ange din mejladress om du vill ha en kopia på ditt yttrande skickad till dig.

Tänk på att inskickade yttranden blir allmänna handlingar, som kan begäras ut av vem som helst. Det gäller oavsett om du skickar ditt yttrande via formulär, mejl eller vanlig post.

Tyck till om en plan

Inskickat formulär går till Solna stads byggnadsnämnd.


Fyll i namnet på detaljplanen. Du hittar de som går att tycka till om högre upp på sidan.

Lämna dina synpunkter på förslaget till detaljplan. Max antal tecken: 4000. Vid längre synpunkter, bifoga ett dokument i nästa fält.

Word eller PDF-format.
Personuppgifter
Personuppgifter


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad