Vattenskyddsområden och strandskydd

Vattenskyddsområden ska skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. Även grundvattnet eller ytvattnet som används eller kan användas som dricksvatten behöver skyddas. I Solna finns två vattenskyddsområden, ett i Ulriksdal och ett i Frösundavik.

Vattenskyddsområden i Solna

I Solna finns två vattenskyddsområden - Ulriksdals vattenskyddsområde och Frösundaviks vattenskyddsområde. Läs mer nedan om vilka föreskrifter som gäller i de två vattenskyddsområdena.

En karta över Solnas vattenskyddsområden finns på Naturvårdsverkets digitala karttjänst "Skyddad natur" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ulriksdals vattenskyddsområde Visa Dölj

Ulriksdals vattenskyddsområde ligger i Ulriksdal och har som syfte att skydda grundvattentillgången i Norra Stockholmsåsen. Norra Stockholmsåsen är reservvattentäkt för dricksvattenproducenten Norrvatten, som producerar Solnas dricksvatten. 

Ulriksdals vattenskyddsområde bildades 1995 av Stockholms länsstyrelse. Inom vattenskyddsområdet är det bland annat förbjudet att infiltrera dagvatten från förorenade ytor som vägar, göra uttag av grus, sand, lera eller andra material eller utföra sprängnings- och schaktarbeten utan tillstånd från Länsstyrelsen. Samtliga föreskrifter hittas i dokumentet Föreskrifter för Ulriksdals vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde.

Frösundaviks vattenskyddsområde Visa Dölj

Frösundaviks vattenskyddsområde ligger i Frösundavik och har som syfte att skydda grundvattentillgången i Norra Stockholmsåsen. Norra Stockholmsåsen är reservvattentäkt för dricksvattenproducenten Norrvatten, som producerar Solnas dricksvatten.

Frösundaviks vattenskyddsområde bildades 1992 av Stockholms länsstyrelse. Inom vattenskyddsområdet är det bland annat förbjudet att utföra sprängnings- och schaktarbeten som kan medföra försämrad grundvattenkvalitet eller anordna avfallsupplag som kan förorena grundvattnet. Samtliga föreskrifter hittas i dokumentet Föreskrifter för Frösundaviks vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde.

Strandskydd i Solna

Strandskyddsområden är till för att säkra tillgången till naturstränder för allmänhetens friluftsliv och för djur- och växtlivet. Generellt strandskydd gäller 100 m ut i vattnet och 100 m upp på land från strandlinjen. Det omfattar alla stränder, utom i en del bebyggda områden. I Solna finns strandskyddsområden vid Brunnsviken, Edsviken, Råstasjön, Karlsbergssjön och Igelbäcken. I Hagaparken och på Tivolihalvön är strandskyddet utökat till omkring 300 m.

Läs mer om regler, undantag och dispenser från strandskydd.

Naturminnen i Solna

Naturminnen är särskilt skyddsvärda naturföremål, till exempel flyttblock från istiden eller stora gamla träd. I Solna har vi ett skyddat naturminne, Råstahällen, som ligger vid Råstasjön och är en geologiskt intressant berghäll med isräfflor i tre olika riktningar. Isräfflorna visar inlandsisens rörelse under olika tidsperioder.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad