Transport­dispens

I trafikförordningen anges vilka regler om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Om ett fordon eller fordonståg (med eller utan last) måste vara bredare, längre eller tyngre än vad som normalt tillåts, kan du ansöka om dispens för den specifika transporten.

Läs mer om mått- vikt- och lastbestämmelser för fordon och fordonståg på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller i 4 kapitlet i trafikförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För ansökan om dispens inom Solna stad gäller:

Handläggningstiden är upp till 10 arbetsdagar från att vi får in komplett ansökan. Du får sedan svar på din ansökan via e-post.

För ansökan om dispens i flera kommuner gäller:

Ansökan som inte gäller vikt, längd eller bredd

Behöver du ansöka om dispens mot en lokal trafikföreskrift, använder du blanketten nedan.

Blankett för ansökan om dispens mot lokal trafikföreskrift. Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Mejla ifylld blankett till TF‑tillstand@solna.se

Handläggningstiden är upp till 10 arbetsdagar från att vi får in komplett ansökan. Du får sedan svar på din ansökan via e-post.

Trafikföreskrifter hittar du i Transportstyrelsens databas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad