Trafik­anordnings­plan

Den som ska utföra ett arbete på allmän gatumark som kan medföra störningar eller risker för trafikanter behöver ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet kan påbörjas.

Alla arbeten och aktiviteter på stadens mark som kan medföra störningar eller risker för trafikanter behöver en godkänd trafikanordningsplan innan arbetet får påbörjas. Om arbete pågår utan en beviljad trafikanordningsplan kommer sanktionsavgifter att tas ut.

Om arbetet innefattar schaktning krävs även ett beviljat schakttillstånd för att få genomföra arbetet.

Ansökan om TA-plan hanteras numera helt digitalt i verktyget ISY Case.

Genom din ansökan godkänner du att arbetet följer Solna stads föreskrifter för arbete på allmän plats (pdf) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Pågående trafikanordningsplaner (TA-planer) kan ses i Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under ”Stadsbyggnad och trafik".

När behövs en trafikanordningsplan? Visa Dölj

  • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik
  • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten
  • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift
  • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning
  • Vid grävning i offentlig mark

Vad gäller vid akuta situationer?

Vid akuta trafikregleringar, vattenläckor, gasläckor, fjärrvärmeläckor eller utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen trafikanordningsplan.

Vid alla trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand, senast nästkommande vardag. Om inte ansökan om trafikanordningsplan görs utgår sanktionsavgift som vid trafikavstängning utan godkänd trafikanordningsplan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad