Hagastaden
Bostäder
Visa karta

Norra Hagastaden

Norra Hagastaden blir en ny spännande stadsdel i södra Solna, precis där Solna och Stockholm växer ihop. Målet är att skapa en livfull stadsdel med innerstadskänsla.

Norra Hagastaden byggs på Karolinskas gamla sjukhusområde och blir en del av Hagastaden - ett av Stockholmsområdets största stadsutvecklingsområden. När Norra Hagastaden står färdigt kommer det till exempel finnas 3000 nya bostäder och ett stort antal arbetsplatser.

Gamla byggnader kommer att få andra användningsområden, nya ska byggas och gröna sociala ytor skapas. Utseendet på nya hus samspelar med de äldre byggnaderna, i samma karaktär som områdets tegelarkitektur. Utbildning, forskning, vård, kultur och företagande förenas i en tät stadsmiljö med plats för möten och stadsliv. En ny stadsdel som samlar kunskap, kreativitet och upplevelser.

Vad händer nu?

Detaljplanen beslutades av byggnadsnämnden den 22 april 2024 att gå ut på samråd. Det betyder att berörda eller intresserade har möjlighet att tycka till om detaljplanen. Samrådet pågår 30 april - 10 juni. På den pågående detaljplanens hemsida DP1 i Norra Hagastaden, del av Haga 4:17 m.fl finns mer information om detaljplanen och samrådet. Vill du veta mer om hur processen går till så kan du läsa mer på vår sida om detaljplanprocessen. Länk till annan webbplats.

Visionsbild Centrala torget

På gång i etapp 1

  • 1200 nya bostäder
  • 70 000 m² vårdlokaler
  • 50 000 m² till service och kommersiell verksamhet
  • Förskola 140 platser
  • 400-500 m² LSS-boende

Mer detaljer kan du läsa på solna.se/hagastaden

Visionsbild Eugeniaplatsen

Visionsbild Eugeniaplatsen

Mer som händer i närheten

Hagastaden

Solnas och Stockholms gemensamma stadsutvecklingsområde Hagastaden växer fram, med ambitionen att skapa ett Life science-kluster i världsklass.

Nya tunnelbanan

Tunnelbanans gröna linje byggs ut från Odenplan via Hagastaden och vidare till Arenastaden. Planerad trafikstart 2028.

Solnavägen

Solnavägen omvandlas från trafikled till en trivsam och levande stadsgata. Längst Solnavägen pågår flera byggprojekt, från Råsunda i norr till Norra Hagastaden i söder.

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad