Solna Vatten AB – abonnemang, felanmälan mm

Solna Vatten AB är ett av Solna stad helägt aktiebolag som svarar för stadens vatten- och avloppsverksamhet.

Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten. Avloppet transporteras till Lidingö där det renas av Käppalaförbundet. Solna Vatten AB äger och förvaltar ledningsnät och pumpstationer för vatten, spillvatten och dagvatten.

Använd vattnet smart

Tänk på att inte använda mer vatten än nödvändigt. Tips på hur du kan använda vattnet smart finns här.

Driftentreprenör

Veolia är driftentreprenör för vatten- och avloppsledningsnätet i Solna. För kontaktuppgifter, se under "Felanmälan och driftstörningar".

Rapportera vattenmätarställning

Om du har läst av ställningen på din vattenmätare kan du rapportera in den här. Logga in med personnummer/organisationsnummer och din servicekod som står på avläsningskortet och på fakturan. Här kan du även se din förbrukning de senaste åren.

Rapportera vattenmätarställning

Rapportera vattenmätarställning

-

Solna Vatten AB

Dela: