Fler bostäder ska byggas i Huvudsta

Nu påbörjas detaljplanearbetet av upp till 350 nya bostäder och en ny förskola i Huvudsta.

Kommunstyrelsen godkände i december en principöverenskommelse mellan Solna stad och Fastighets AB Terminalvägen 24, för byggandet av upp till 350 nya bostäder i Huvudsta. Av dessa ska ungefär 50 bostäder vara hyresrätter.

- Det är välkommet att fler bostäder byggs i Solna, givet den vikande konjunkturen. Det här projektet innebär en fortsatt utveckling av området Ingenting och kommer långsiktigt att kunna knytas ihop med och bli en del av en större stadsutveckling inom Ekelund/Pampas. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

- Jag är väldigt glad över att vi bygger kommunen med barnen i fokus. Den nya förskolan kommer också bidra till att området blir mer levande, tryggare och tillgängligt, säger Indra Karreskog Rehbinder, förskolenämndens ordförande i Solna stad.

Fastigheten Polisen 2 är idag bebyggd med den så kallade Arken som uppfördes för Posten som huvudkontor. Den aktuella delen av fastigheten, som idag är obebyggd, ska utvecklas med byggandet av nya bostäder och en förskola med åtta avdelningar. Projektet innebär ett bidrag till stadens finansiering av en ny stationsentré till Västra Skogen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad