Nya hyresrätter byggs i kvarteret Albygård

Cirka 70 hyresrätter, lokaler för centrumändamål samt parkeringsgarage ska byggas när kvarteret Albygård ska utvecklas. Det beslutade kommunstyrelsen den 15 maj.

Planområdet är en del av kvarteret Albygård som gränsar till Huvudstagatan i öst och Ankdammsgatan i nordväst. Söder om kvarteret går Mälarbanan som ska byggas ut från två till fyra spår.

Tillbyggnaden av lokalerna ska skapa förutsättningar för kvarteret att ansluta till Huvudstagatan på ett mer stadsmässigt sätt och Huvudstagatans sektion ses över för att möjliggöra en utveckling av gatan till en mer levande stadsgata. Den befintliga gång- och cykelbanan ersätts med en ny som placeras närmre kvarteret Albygård.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad