Fler nya hyresrätter byggs i Huvudsta

Nu påbörjas detaljplanearbetet av upp till 150 nya hyreslägenheter i Huvudsta.

Kommunstyrelsen godkände i september en principöverenskommelse mellan Solna stad, PFA Bostad och Wåhlins fastigheter för byggandet av mellan
140–150 hyresrätter i Huvudsta.

– Överenskommelsen innebär att fler bostäder ska byggas i Solna. Det är glädjande, inte minst i orostider när byggnadstakten viker. Att nya hyresrätter byggs ligger väl i linje med vår ambition för ett Solna för alla, oavsett storlek på plånboken. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

I fastigheterna Rödlöken 1 och 2 skapas de nya bostäderna på del av befintligt parkeringshus. För fastigheterna Rödbetan 1 och 2 som PFA fastigheter äger ska de tilltänkta bostäderna vara längs Jungfrudansen mellan redan befintliga byggnader inom fastigheterna.

Huvudsta ska fortsätta utvecklas

Huvudsta är i stadens översiktsplan utpekat som ett stadsutvecklingsområde. Stadens långsiktiga mål med utvecklingen av Huvudsta/Jungfrudansen är att stadsdelen ska utvecklas mot en ökad stadsmässighet. Det innebär bebyggelse som vänder sig med entréer mot omgivande gator och har lokaler i bottenvåningar. Exploatören är införstådd med att Solna stad kommer att ställa krav på hög kvalitet avseende såväl arkitektonisk utformning som material.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad